6. luokka

Kuhalan koulun 6.lk

Luokanopettajana toimii Minna Kauranen ja vakituisena avustajana Liisa Vähämäki. Opettajan tavoittaa parhaiten Wilman kautta tai virka-aikana opehuoneen puhelimesta (03) 4141 5445.

Luokallamme on 23 reipasta oppilasta, 17 tyttöä ja kuusi poikaa.

Kuudesluokkalaiset toimivat kummeina tokaluokkalaisille.

OPSista 6.lk

Äidinkieli ja ympäristöoppi

Äidinkielen oppi- ja tehtäväkirjat, Kipinä 6, on uuden opetussuunnitelman mukainen, samoin ympäristöopin
Tutkimusmatka 6 oppikirja ja sähköinen oppilaan materiaali.

Uskonto

Vuosiluokilla 3-6 uskonnon opetuksessa laajennetaan ja syvennetään oman uskonnon perustietoja. Opetuksessa perehdytään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeiseen oppiin, eettisiin periaatteisiin, rituaaleihin ja tapoihin.

Opetuksessa tutustutaan Suomen ja Euroopan uskonnollisiin juuriin sekä uskonnolliseen ja katsomukselliseen elämään
nyky-Suomessa ja Euroopassa.

Kuvis
Kuvataiteen erityispiirteistä vuosiluokilla 3-6

Oppilaita kannustetaan erilaisten kuvailmaisun keinojen kokeiluun ja harjoitteluun sekä kuvallisten taitojen tavoitteelliseen kehittämiseen.

Oppilaita ohjataan tutkimaan taiteilijoiden ja muun visuaalisen kulttuurin tekijöiden tavoitteita ja rooleja eri aikoina sekä erilaisissa kulttuurisissa yhteyksissä.

Kuvien tuottamista ja tulkinnan taitoja syvennetään hyödyntämällä vastuullisesti tieto- ja viestintäteknologiaa ja verkkoympäristöjä.

6.lk kuviksen sisältöä

- arkkitehtuuri ja muotoilukasvatus (kolmiulotteinen esine)
- maalaaminen (tekniikat, valööri, värin murtaminen ja taittaminen
- visuaalisen viestinnän historiaan tutustuminen (tehdään vaikuttamiseen pyrkivä juliste ja video)
- tehdään vaikuttamiseen pyrkivä juliste ja video
- tarkastellaan taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä
- tutustutaan Suomen taiteen historian keskeisimpiin teoksiin ja aikakausiin
- haetaan vaikutteita omaan tekemiseen
- avoimet tehtävänasettelut
- kierrätysmateriaalien käyttäminen