Ympäristöoppi

Tavoitteet 4. luokalle

Ympäristöoppia on kaksi tuntia viikossa. Ympäristöoppia integroidaan mahdollisesti muihin oppiaineisiin, esimerkiksi kuvis, äidinkieli ja matematiikka. Ympäristöopin tunneilla liikutaan mahdollisuuksien mukaan lähiympäristössä, tehdään luonnontieteellisiä kokeita ja tutkitaan ympäristöä.

Käytössä on tabletkoulun sähköinen kirja. Kirjautuminen Edisonin kautta.

Tavoitteet:

-Oppilas oppii liikkumaan ympäristössään turvallisesti sekä noudattamaan annettuja ohjeita koulussa, lähiympäristössä ja liikenteessä. Oppilas oppii myös suojelemaan luontoa ja säästämään energiaa

-Oppilaat oppivat tuntemaan oman lähiseudun (Forssa, Suomi, Pohjoismaat) luontoa ja rakennettua ympäristöä. 

-Oppilas oppii hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstään havainnoimalla ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen

-Harjoitellaan yksinkertaisten luonnontieteellisten kokeiden tekoa

-Oppilas harjoittelee sosiaalisia taitoja, oman itsensä tuntemista ja toisten arvostamista

-Harjoitellaan tekemään omaa elämää koskevia terveyttä edistäviä valintoja 

(Tavoitteet laajemmin OPS2016)

https://peda.net/id/c11620c4fde