Ympäristöoppi

Tavoitteet 5. luokalle

Ympäristöoppia on kolme tuntia viikossa. Ympäristöoppia integroidaan mahdollisesti muihin oppiaineisiin, esimerkiksi kuvataide, äidinkieli ja matematiikka. Ympäristöopin tunneilla liikutaan mahdollisuuksien mukaan lähiympäristössä, tehdään luonnontieteellisiä kokeita ja tutkitaan ympäristöä.

Käytössä on Tutkimusmatka 5-oppikirja.

Tavoitteet:

 • opitaan tunnistamaan eliölajeja, niiden rakennetta ja elämää sekä eliölajien sopeutumista elinympäristöihinsä
 • oppia liikkumaan luonnossa sekä havainnoimaan ja tutkimaan luontoa maastossa sekä huolehditaan ympäristöstä
 • opitaan perusasiat ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista
 • opitaan arvostamaan kasvua ja kehitystä jokaisen henkilökohtaisena prosessina, tunnistamaan murrosiän tunnuspiirteitä sekä ymmärtämään ihmisen seksuaalisuutta
 • pohditaan kasvuun, kehitykseen, ihmisten erilaisuuteen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä
 • otetaan vastuuta omista teoistaan sekä ottamaan huomioon toiset ihmiset
 • harjoitellaan laatimaan ja tulkitsemaan karttoja sekä käyttämään tilastoja, diagrammeja, kuvia ja sähköisiä viestimiä maantieteellisen tiedon lähtein
 • opitaan ymmärtämään ihmisen toiminnan riippuvuutta ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista maapallolla
 • perehtyä Euroopan maantietoon sekä oppia arvostamaan ja suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin, niiden kansoihin ja kulttuureihin
 • Oppia ymmärtämään tutkimuksen rakenteen. Ilmiön havaitseminen, tutkimuksen suorittaminen sekä yleistyksen tekeminen
 • Tutustua kemialliseen reaktioon
 • Tutustua lämmön mittaamiseen ja siirtymistapoihin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä