Ympäristöoppi

Tavoitteet 5. luokalle

Ympäristöoppia on kolme tuntia viikossa. Ympäristöoppia integroidaan mahdollisesti muihin oppiaineisiin, esimerkiksi kuvataide, äidinkieli ja matematiikka. Ympäristöopin tunneilla liikutaan mahdollisuuksien mukaan lähiympäristössä, tehdään luonnontieteellisiä kokeita ja tutkitaan ympäristöä.

Käytössä on Tutkimusmatka-oppikirja.

Tavoitteena on..

-oppia tuntemaan eliölajeja, niiden rakennetta ja elämää sekä eliölajien sopeutumista elinympäristöihinsä

-oppia liikkumaan luonnossa sekä havainnoimaan ja tutkimaan luontoa maastossa

-oppia toimimaan ympäristöystävällisesti, huolehtimaan lähiympäristöstään ja suojelemaan luontoa

-ymmärtää perusasiat ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista

-oppia arvostamaan kasvua ja kehitystä jokaisen henkilökohtaisena prosessina, tunnistamaan murrosiän tunnuspiirteitä sekä ymmärtämään ihmisen seksuaalisuutta

-pohtia kasvuun, kehitykseen, ihmisten erilaisuuteen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä

-ottaa vastuuta omista teoistaan sekä ottamaan huomioon toiset ihmiset

-oppia laatimaan ja tulkitsemaan karttoja sekä käyttämään tilastoja, diagrammeja, kuvia ja sähköisiä viestimiä maantieteellisen tiedon lähteinä

-ymmärtää ihmisen toiminnan riippuvuutta ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista maapallolla

-oppia Euroopan maantietoon sekä oppii arvostamaan ja suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin, niiden kansoihin ja kulttuureihin.

-oppia käyttämään voimaa säästäviä yksinkertaisia laitteita


-oppia ymmärtämään tutkimuksen rakenteen

-tutustua kemialliseen reaktioon


-tutustua lämmön siirtymistapoihin ja oppia lämmöntuotannon eri vaihtoehtoja ja niiden merkitystä maapallolle