Matematiikka

Halloween!

Neljä lasta menevät yhdessä "karkki vai kepponen?" -kierrokselle. He saavat 44 karkkia! Kuinka monta karkkia jokainen lapsi saa? Tee lauseke ja laske. Tarkista kertolaskulla.

images.jpeg

Pelottavaa!


alien_head_biology_1024.jpg

Avaruusalus laskeutuu maapallolle. Kyydissä on yhteensä 210 alienia. Ne valtaavat seitsemän Euroopan maata. Kuinka monta alienia yhteen maahan päätyy? Merkitse lasku kahdella eri tapaa, laske se ja tarkista.

Iik!

Viisi noitaa ostaa pussin, jossa on 250 kuivattua kärpästä. Kuinka monta kärpästä yksi noita saa? Merkitse lasku kahdella eri tapaa, laske se ja tarkista.

noita_vari.jpg


Kauhujen matikkaa!

150 zombia vaeltavat yöllä pitkin kaupunkia. Jotta ne saisivat vallattua koko kaupungin, niiden pitää jakautua kolmeen ryhmään. Kuinka monta zombia yhdessä ryhmässä on? Merkitse lasku kahdella eri tapaa, laske se ja tarkista.

Tee lauseke ja laske vihkoon.zombi.jpg

Tavoitteet

Matematiikkaa on neljä tuntia viikossa. Käytössä on Tuhattaiturin kirja.

Sisällöt:

*vaihtoehtojen systemaattinen hakeminen

*syy- ja seuraussuhteiden havainnoinnin syventäminen, yhteyksien havainnointi

*ohjelmointitaitojen harjoittelu

*lukumäärän, lukusanan ja numerosymbolin merkityksen ymmärtäminen lukualueella 0-100 000

*lukujen luokittelu, vertailu ja järjestäminen

*allekkain kertominen (yksi-, kaksi- ja useampinumeroinen kertoja)

*jakolaskun käsite (esimerkiksi jakokulma, lukuyksiköittäin jakaminen)

*laskujärjestys, sulkeiden käyttö vaiheittain laskemisessa

*murtoluvun käsite ja muutokset (sekaluku)
murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku

*desimaaliluvun käsite sekä niiden yhteen- ja vähennyslasku

*pyöristäminen tuhansiksi ja kymmentuhansiksi

*tutustuminen negatiivisen kokonaisluvun ja koordinaatiston käsitteisiin

*lukumäärien tutkiminen vaihtoehtoisilla tavoilla, esim. taulukoimalla ja pylväs-, viiva- ja lämpötiladiagrammien piirtäminen ja tulkitseminen

*lukujonojen tulkitseminen ja kirjoittaminen

*säännönmukaisuuksien, suhteiden ja riippuvuuksien tutkiminen

*lausekkeen käsite, kirjoittaminen ja laskeminen,
lausekkeen arvon laskeminen vaiheittain

*yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä

'suurennoksia ja pienennöksiä

*symmetria, peilaukset suoran ja pisteen suhteen, yhtenevyys konkreetein välinein

*kulmien luokittelu

*erilaisten kolmioiden luokittelu

*kappaleiden geometriset ominaisuudet ja niiden tutkiminen

*mittaamisen periaatteen vahvistaminen sekä mittayksiköiden käyttö, vertailu ja muuntaminen

*mittaustulosten arvioinnin harjoitteleminen