Kuvaamataito

Tavoitteet 4. luokalle

Kuvataidetta on neljännellä luokalla yksi tunti viikossa. 

Tavoitteita ovat mm.

-Kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta ja muuta ympäristöä erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen

-Rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan 

-Innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen, esim. videot, blogit ym.

-Ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan. Näitä ovat neljännen luokan aikana mm. piirustus, maalaaminen, muotoilu, rakentaminen, grafiikka.

Lisäksi tutustutaan erilaisen kuvallisen viestinnän tapoihin ja tarkastellaan kuvia eri yhteyksissä. (OPS2016)

Kuvataidetta integroidaan muihin oppiaineisiin, esimerkiksi ympäristöoppiin.