9. luokka

VALINNAISAINEET

Tuntimäärä

Keskuskoulun opetussuunnitelman mukaan oppilaalla on yhdeksännellä luokalla yhteisiä aineita on 24, sen lisäksi on taideainevalinta joko kuvataide tai musiikki 2 tuntia ja valinnaisia aineita 4 tuntia. Valinnaisaine on valintansa jälkeen pakollinen oppiaine.

Keskuskoulun tuntijako

 

 

7.luokka

8.luokka

9.luokka

Yhteiset aineet

 

 

 

Äidinkieli

4

3

3

Englanti

2

3

3

Ruotsi

1

2

1

Matematiikka

4

3

4

Biologia/Maantieto

2

3

2

Fysiikka/Kemia

2

3

2

Terveystieto

1,5

0,5

1

Uskonto/ET

1

1

1

Historia ja Yhteiskuntaoppi

2

2

3

Musiikki

1

1

0/2

Kuvataide

2

0/2

0/2

Käsityö

2

0/2

0

Liikunta

2

3

3

Kotitalous

3

0

0

Oppilaanohjaus

0,5

0,5

1

 

 

 

 

Valinnaiset aineet

0

4

4

 

 

 

 

Yhteensä

30

31

30

 Valintakriteerit

Oppilas voi valita valinnaisaineensa vapaasti niistä aineista, jotka jäljempänä esitellään. Kaikilla perusopinnot suorittaneilla on yleinen jatko-opintokelpoisuus riippumatta valituista valinnaisaineista. Minkään valinnaisaineen opiskelu ei näin ole edellytyksenä perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. Tosin jatko-opinnoissa voi olla hyötyä, jos on jo perusopintojen aikana opiskellut kyseiseen alaan liittyvää oppiainetta. Lisäksi kannattaa ottaa huomioon, että myös valinnaisaineissa saatu arvosana voi vaikuttaa oppilaan jatkokoulutukseen pääsemiseen. Valinnaisaineet ovat sekä tyttöjen että poikien valittavissa. Oppilaan ja kodin on syytä harkita mahdollisimman tarkkaan, mitkä valinnaisaineet tukevat ja motivoivat peruskoulun opintoja ja haluaako oppilas muusta syystä syventyä johonkin aineryhmään. Valintalomakkeeseen merkitään toiveiden ja tarpeiden mukainen tärkeysjärjestys.


Valintojen toteutuminen

Kaikki valinnat eivät (välttämättä) toteudu. Syynä voi olla esim. valintojen vähäisyys tai lukujärjestystekniset syyt. Siksi on tärkeätä, että myös varavalinnat tehdään harkiten. Jos valintoja on muutettava, käydään oppilaan kanssa keskustelu uusista valinnoista.

Valittavat kurssit

Allaolevassa taulukossa on lueteltu valinnaisainekurssit, joita voi valita 9. luokalle. Kurssien kuvaukset löytyvät oheisilta sivuilta (vasemmalla ylhääällä on valikko, josta pääsee kurssikuvauksiin).

Taideainevalinta
kuvataide tai musiikki 2 tuntia.

Valinnaiset aineet (näistä valitaan neljä tuntia ja niille varavalinnat)
Espanja B2 2 tuntia (jatkuu 8.luokalta)
Ranska B2 2 tuntia (jatkuu 8.luokalta)
Saksa B2 2 tuntia (jatkuu 8.luokalta)
Venäjä B2 2 tuntia (jatkuu 8.luokalta)
Tietotekniikka 2 tuntia (matemaattiset aineet)
Johdatus filosofiseen ajatteluun 2 tuntia (reaaliaineet)
Kotitalous 2 tuntia (taito- ja taideaineet)
Valokuvaus, media ja piirtäminen 2 tuntia (taito.- ja taideaineet)
Tekninen työ 2 tuntia (taito- ja taideaineet)
Tekstiilityö 2 tuntia (taito- ja taideaineet)
Liikunta 2 tuntia (taito- ja taideaineet)
Luova kirjoittaminen 2 tuntia (äidinkieli)
Taidekäsityö 2 tuntia (kuvataide ja käsityö) (Oppiainearajat ylittävät aineet)
Englannin tukikurssi 1 tunti (kielet)
Englannin syventävä kurssi 1 tunti (kielet)
Hjälp! (ruotsi) 1 tunti (kielet)
Jag älskar svenska! 1 tunti (kielet)
Matematiikan lisäkurssi 1 tunti (matemaattiset aineet)
Ohjelmointi 1 tunti (matemaattioset aineet)
Ihmisen biologia, syventävä kurssi 1 tunti (reaaliaineet)
Kaupunkiluonto 1 tunti (reaaliaineet)
Johdatus filosofiseen ajatteluun 1 tunti (reaaliaineet)
Maailmalla tapahtuu: Ajankohtaiset asiat -kurssi 1 tunti (reaaliaineet)
Terveystiedon syventävä kurssi 1 tunti (reaaliaineet)
Vapaa kuvataide 1 tunti (taito- ja taideaineet)
Teknisen työn lisäkurssi 1 tunti (taito- ja taideaineet)
Mopokurssi 1 tunti (taito- ja taideaineet)
Kankaanpaino/värjäystekniikat 1 tunti (taito- ja taideaineet)
Asusteita neuloen 1 tunti (taito ja taideaineet)
Vaatekurssi 1 tunti (taito- ja taideaineet)
Kehonhuolto 1 tunti (taito- ja taideaineet)
Kuntosalikurssi 1 tunti (taito- ja taideaineet)
Jyrä 1 tunti (äidinkieli)
Lukukerho 1 tunti (äidinkieli)
Ilmaisutaito 1 tunti (äidinkieli)
Luova kirjoittaminen 1 tunti (äidinkieli)
Bullet Journal BuJo 1 tunti (oppiainerajat ylittävät aineet)
Hygieniaosaaminen 1 tunti (biologia ja kotitalous) (oppiainerajat ylittävät aineet)