Musiikki

Musiikki (2 tuntia)

Musiikkia on tarjolla 9.luokalle vain taideainevalintana.

Sisältö ja tavoitteet:

Valinnaisessa musiikissa laajennetaan ja syvennetään perusopetussuunnitelmassa opittuja taitoja. Soittotaidossa laajennetaan osaamista niin monipuolisempien sointujen/komppien kuin musiikkityylienkin osalta. Työtapoina tunneilla käytetään harjoittelemista sekä yksin omassa rauhassa, että yhdessä isommalla porukalla kunkin oma lähtötaitotaso huomioiden. Laulamisen osalta opiskellaan äänenkäytön perusteita ja terveellistä äänenkäyttöä sekä moniäänistä laulamista (esimerkiksi stemmalaulu). Yhtyemusisoinnissa perehdytään instumenttien erilaisiin rooleihin niin rytmiikan kuin äänimaiseman/harmoniankin näkökulmasta. Lisäksi yhtyesoittamisessa harjoitellaan yhteisen ”taimin” ja ”grooven” löytämistä. Ohjelmistossa on kappaleita useista eri musiikkityyleistä ja useilta eri aikakausilta.