Liikunta

Liikunta (2h)

Valinnainen liikunta (2h)

Valinnainen liikunta tuo virkistystä koulupäivään. Tunneilla pyritään luomaan rento ilmapiiri teoriavoittoisen koulutyön lomaan ja samalla takaamaan jokaiselle onnistumisen elämyksiä. Tärkeää on tarjota oppilaille myönteisiä liikuntakokemuksia.

Valinnaisessa liikunnassa syvennetään taitoja eri liikuntamuodoissa ja tutustutaan uusiin liikuntamuotoihin mahdollisuuksien mukaan.

Oppilaat pääsevät itse vaikuttamaan oppituntien sisältöihin.


Tavoitteet

Valinnaisen liikunnan tavoitteena on saada oppilaat innostumaan oman toimintakyvyn ja fyysisen kunnon kehittämisestä ja saada oppilaat huomaavan liikunnan vaikutus yleiseen jaksamiseen.

Tavoitteena on oppilaiden liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen, jonka myötä oppilaat saavat virikkeitä jatkuvaan liikunnan harrastamiseen ja elinikäiseen liikkumiseen, terveet elämäntavat huomioiden.


Arviointi

Arvioinnissa keskeisessä osassa on oppilaan innostuneisuus, aktiivisuus ja vastuullinen toiminta omasta ja ryhmän työskentelystä.