Käsityö

Tekninen työ

(2 tuntia)

 

9. luokalla oman, itsenäisen suunnittelun osuus kasvaa entisestään. Asioihin perehdytään entistä syvemmin. Eri osa-alueita ei ole enää rajattu kovinkaan tarkasti vaan työskentely etenkin 9. luokan keväällä tapahtuu annetun aiheen puitteissa suurempana kokonaisuutena oppilaan omien intressien mukaan. Edellä mainitun mahdollistaa aiemmin opitut perustiedot ja -taidot. Tuki- ja mopokurssin valinneilla on mahdollisuus laajempaan suunnitteluun ja toteuttamiseen. 9. luokalla tiedot ja taidot syventyvät entisestään. Lisä- ja mopokurssilla voidaan tehdä myös tämän kurssin töitä niin halutessa.
 

Metalliteknologia

Metallien koneellinen työstö, sorvilla kierteytys, automaattisyötöt, erikoistyötavat, valutyöt, hitsaukset.

Kone- ja sähköoppi

Kaksi-ja nelitahtimoottorin toiminta, sähkötyöt: elektroniikka, mittaukset, sähkölukot jne.

Puuteknologia

Liitokset, pintakäsittelyt, entisöinti

Nahkatyöt

Puukon ja tupen valmistus.

Kunnostus ja entisöinti/tuunaus

Etenkin tukikurssin valinneet ehtivät kunnostaa ja entisöidä halutessaan.

Tehdään kiinnostuneisuuden mukaan joitain tutustumiskäyntejä paikallisiin yrityksiin.