Käsityö

Pehmeisiin materiaaleihin painottuva käsityö

Käsityön opetuksen tavoitteena on kehittää monipuolisesti kädentaitoja, suunnittelukykyä ja ongelmanratkaisutaitoja, sekä perehdyttää parempaan materiaalituntemukseen. Tunneilla rohkaistaan luottamaan itseensä ja omiin näkemyksiinsä sekä pyritään saavuttamaan tekemisen ja onnistumisen ilo. Monipuoliset kädentaidot ovat vahva pohja osaamista, ongelmaratkaisua ja suunnittelua edellyttäviin jatko-opintoihin, työtehtäviin sekä harrastuksiin.

9. luokka

2h, valinnainen tekstiilityö

 • Valinnaisen tekstiilityön tehtävät muodostuvat mahdollisuuksien mukaan oppilaslähtöisesti, tilojen ja materiaalien asettamissa puitteissa. Vuoden aikana tehdään 2-5 työtä töiden laajudesta riippuen.
 • Kevätlukukaudella jokainen oppilas toteuttaa omavalintaisen lopputyöprojektin (sis. portfoliotyöskentely ja loppunäyttely). 
 • Arviointia toteuttavat oppilas ja opettaja yhdessä. Opettaja arvioi työprosessia kokonaisvaltaisesti (suunnittelu, tekemisen prosessi, valmis tuote) huomioiden oppilaan henkilökohtaisen taitotason. 
1h Kankaanpaino/värjäystekniikat:
 • Kurssilla tutustutaan monipuolisesti erilaisiin kankaanpaino- ja värjäystekniikoihin.
 • Kokeilujen pohjalta jokainen suunnittelee ja toteuttaa pienen tuotteen/teoksen valitsemiaan värjäys- ja kankaanpainotekniikoita hyödyntäen. 

1h Asusteita neuloen:

 • Kurssilla opetellaan tekemään valittu asuste neuloen/virkaten
 • Esimerkkitöitä: lapaset, sukat, pipo jne. 
 • Mahdollista tehdä oma liukuvärjäys langalle
 • Arviointi hyväksytty/hylätty

1h Vaatekurssi:

 • Kurssilla tehdään vapaavalintainen vaate
 • Arviointi hyväksytty/hylätty