Käsityö

Teknisen työn lisäkurssi. (1tunti)

Kurssi on tuki- ja lisäkurssi teknistä työtä opiskeleville. Kurssilla voi tehdä omia muista kursseista riippumattomia projekteja tai se on tukena 2 tuntia valinneen teknisen työn valintakurssille tai mopokurssille.
Kurssin sisältö hahmottuu ja tarkentuu yhdessä sinne valikoituvien oppilaiden kanssa.

Mopokurssi

(1 tunti)

Mopon huolto, korjaukset, toiminta (tekniikka), oikea käyttö, liikennekasvatus, laitteen hallinta.

 • 2-ja 4 tahtimoottorin toimintaperiaate.
 • Kurssimatka MP-näyttelyyn.
 • mahdollisuuksien mukaan eri kaksipyörälajeihin tutustuminen; ainakin trial-tutustuminen.
 • Kunnostetaan oppilastyönä kolaroitu tms mopo ja myydään se katsastettuna(katsastustoimintaan tutustuminen).
 • Poliisin vierailukäynti.
 • Kurssilla voidaan tehdä myös teknisen työn asioita ja töitä.

Tekninen työ

(2 tuntia)

 

9. luokalla oman, itsenäisen suunnittelun osuus kasvaa entisestään. Asioihin perehdytään entistä syvemmin. Eri osa-alueita ei ole enää rajattu kovinkaan tarkasti vaan työskentely etenkin 9. luokan keväällä tapahtuu annetun aiheen puitteissa suurempana kokonaisuutena oppilaan omien intressien mukaan. Edellä mainitun mahdollistaa aiemmin opitut perustiedot ja -taidot. Tuki- ja mopokurssin valinneilla on mahdollisuus laajempaan suunnitteluun ja toteuttamiseen. 9. luokalla tiedot ja taidot syventyvät entisestään. Lisä- ja mopokurssilla voidaan tehdä myös tämän kurssin töitä niin halutessa.
 

Metalliteknologia

Metallien koneellinen työstö, sorvilla kierteytys, automaattisyötöt, erikoistyötavat, valutyöt, hitsaukset.

Kone- ja sähköoppi

Kaksi-ja nelitahtimoottorin toiminta, sähkötyöt: elektroniikka, mittaukset, sähkölukot jne.

Puuteknologia

Liitokset, pintakäsittelyt, entisöinti

Nahkatyöt

Puukon ja tupen valmistus.

Kunnostus ja entisöinti/tuunaus

Etenkin tukikurssin valinneet ehtivät kunnostaa ja entisöidä halutessaan.

Tehdään kiinnostuneisuuden mukaan joitain tutustumiskäyntejä paikallisiin yrityksiin.

Pehmeisiin materiaaleihin painottuva käsityö

Käsityön opetuksen tavoitteena on kehittää monipuolisesti kädentaitoja, suunnittelukykyä ja ongelmanratkaisutaitoja, sekä perehdyttää parempaan materiaalituntemukseen. Tunneilla rohkaistaan luottamaan itseensä ja omiin näkemyksiinsä sekä pyritään saavuttamaan tekemisen ja onnistumisen ilo. Monipuoliset kädentaidot ovat vahva pohja osaamista, ongelmaratkaisua ja suunnittelua edellyttäviin jatko-opintoihin, työtehtäviin sekä harrastuksiin.

9. luokka

2h, valinnainen tekstiilityö

 • Valinnaisen tekstiilityön tehtävät muodostuvat mahdollisuuksien mukaan oppilaslähtöisesti, tilojen ja materiaalien asettamissa puitteissa. Vuoden aikana tehdään 2-5 työtä töiden laajudesta riippuen.
 • Kevätlukukaudella jokainen oppilas toteuttaa omavalintaisen lopputyöprojektin (sis. portfoliotyöskentely ja loppunäyttely). 
 • Arviointia toteuttavat oppilas ja opettaja yhdessä. Opettaja arvioi työprosessia kokonaisvaltaisesti (suunnittelu, tekemisen prosessi, valmis tuote) huomioiden oppilaan henkilökohtaisen taitotason. 
1h Kankaanpaino/värjäystekniikat:
 • Kurssilla tutustutaan monipuolisesti erilaisiin kankaanpaino- ja värjäystekniikoihin.
 • Kokeilujen pohjalta jokainen suunnittelee ja toteuttaa pienen tuotteen/teoksen valitsemiaan värjäys- ja kankaanpainotekniikoita hyödyntäen. 

1h Asusteita neuloen:

 • Kurssilla opetellaan tekemään valittu asuste neuloen/virkaten
 • Esimerkkitöitä: lapaset, sukat, pipo jne. 
 • Mahdollista tehdä oma liukuvärjäys langalle
 • Arviointi hyväksytty/hylätty

1h Vaatekurssi:

 • Kurssilla tehdään vapaavalintainen vaate
 • Arviointi hyväksytty/hylätty