Kuvataide tai Musiikki 2 tuntia


KUVATAIDE
Kurssilla syvennämme tietojamme, taitojamme ja ymmärrystämme kuvataiteesta. Harjoittelemme uusia tekniikoita kuvan tekoon ja vahvistamme jo opittuja taitoja. Tutustumme lisää taiteen historiaan, tyylisuuntiin ja merkkiteoksiin.

Kurssiin sisältyy piirtämistä ja maalaamista erilaisilla tekniikoilla , 3-ulotteista työskentelyä, arkkitehtuuria, mediaa ja digitaalista kuvantekoa, valokuvaa ja grafiikkaa. Mahdollisuuksien mukaan voimme tehdä myös animaatiota ja videota. Tehtävät ja käytettävät tekniikat painottuvat oppilaiden mielenkiinnonkohteita ja toiveita huomioiden. Kurssilla saat tehdä omanlaisiasi töitä ja työskentelyyn on varattu enemmän aikaa.

kuvataide laaja pala.jpgMUSIIKKI

Sisältö ja tavoitteet:

Valinnaisessa musiikissa laajennetaan ja syvennetään perusopetussuunnitelmassa opittuja taitoja. Soittotaidossa laajennetaan osaamista niin monipuolisempien sointujen/komppien kuin musiikkityylienkin osalta. Työtapoina tunneilla käytetään harjoittelemista sekä yksin omassa rauhassa, että yhdessä isommalla porukalla kunkin oma lähtötaitotaso huomioiden. Laulamisen osalta opiskellaan äänenkäytön perusteita ja terveellistä äänenkäyttöä sekä moniäänistä laulamista (esimerkiksi stemmalaulu). Yhtyemusisoinnissa perehdytään instumenttien erilaisiin rooleihin niin rytmiikan kuin äänimaiseman/harmoniankin näkökulmasta. Lisäksi yhtyesoittamisessa harjoitellaan yhteisen ”taimin” ja ”grooven” löytämistä. Ohjelmistossa on kappaleita useista eri musiikkityyleistä ja useilta eri aikakausilta.