Terveystieto

Terveystiedon syventävä kurssi

(1 tunti)

Kurssi soveltuu kaikille terveydestä ja sen hoidosta kiinnostuneille sekä alaa mahdollisesti jatkossakin opiskeleville.


Tavoitteet

Antaa periaatteita mielenterveyden ylläpitämiseen ja hoitoon kuten myös fyysisen terveyden rakentamiseen ja kehittämiseen. Seksuaaliterveyden osalta käsitellään ihmisen kehittymistä biologisesti sekä asenteiden ja tunteiden muuttumista. Hätätilanteissa toimiminen ja nopeasti annettava ensiapu tulevat harjoitteiden kautta tutummaksi.


Aiheita

Oma hyvinvointi: keinoja sen luomiseen, rentoutusharjoituksia, oikeanlainen ravinto

Mielen syöverit: tietoa mielenterveysasioista, miten pitää mieli virkeänä, ongelmien tunnistaminen ja ennalta ehkäiseminen

Minä ja muut: minuus, miten toimia porukassa, sosiaaliset taidot, toisten vaikutus

Seksuaaliterveys: tunteet, järki, biologia, seurustelu, vanhemmuus

Päihdetietous: päihteiden vaikutukset, seuraukset

Ensiapu: taidot toimia nopeasti ja tehokkaasti hätätilanteissa


Toteutus

Kurssi sisältää mahdollisuuksien mukaan:

  • vierailuja
  • käytännön harjoituksia (rentoutus, ruuanlaitto, draama)
  • tutkimuksia (tiedonhankintaa, gallup)
  • keskusteluja
  • elokuvia aiheisiin liittyen