Filosofia

Johdatus filosofiseen ajatteluun (1 tai 2 tuntia)


Tällä kurssilla tutustumme filosofiseen ajatteluun esimerkiksi seuraavanlaisten kysymysten avulla:
  • Mitä filosofia on?
  • Mitä voidaan tietää?
  • Millaista on looginen päättely?

  • Voiko omaa ajatteluaan muuttaa?

  • Millainen on hyvä / huono yhteiskunta (utopiat / dystopiat)?
  • Voiko tulevaisuutta tutkia?

  • Minkälainen on hyvä tulevaisuus?

Valitsemme joka tunnille oppilaita kiinnostavan kysymyksen, ja lyhyen johdannon jälkeen pyrimme avoimen keskustelun avulla löytämään vastauksia ja näkökulmia aiheeseen.

Kurssille osallistuminen ei edellytä mitään pohjatietoja. Avoin mieli ja kiinnostus keskusteluun riittävät hyvin.

Kurssi järjestetään joko yhden tai kahden tunnin laajuisena riippuen oppilaiden valinnoista.