Kaupunkiluonto

Kaupunkiluonto

9.luokka (1 tunti)

Mitkä ovat kaupungin tavallisimpia nisäkkäitä? Mitä varpuset tekevät orapihlaja-aidassa? Ovatko tulokaslajit rikkaus vai riesa? Millainen on kaupunkiluonto Euroopan suurkaupungeissa? Mikä on Forssan kaupunkiluonnolle tyypillistä?

Kaupunki on kaukana elottomasta ja rumasta. Kaupungin lajit ovat sitkeitä sissejä ja niillä on aina oma tarinansa: joskus se on rauhallista yhteiseloa ihmisen kanssa, joskus ei vaan tulla toimeen. Kuva, ääni, lehdet, kirjallisuus ja verkko johdattavat lajien maailmaan, mutta myös omia havaintoja ja johtopäätöksiä tehdään lähiympäristön lajeja tutkimalla.

Tavoitteet ja sisällöt:

Kaupunkiluonnossa kokeillaan erilaisia tutkimusmenetelmiä ja kirjataan ylös havaintoja. Pieniä tutkimustuloksia raportoimme sähköisesti (mm. Peda.net, Padlet, Instagram ym.), aamunavauksissa, lehdissä ja muilla mielekkäillä tavoilla.

Tutustumme muun muassa seuraaviin:

* Eläinten erikoiset elintavat ja käyttäytyminen: sopeutuneet kaupunkilintumme, säännölliset vuodenaikaisvierailijat sekä ihmistä ja liikenteen läsnäoloa sietävät nisäkkäät ja linnut.

* Kaipaako kaupunkiympäristö suojelua? Katoavatko jäkälät ilmansaasteista, rehevöityykö lähijoki, muovittuvatko meret? Miten jokainen meistä voi vaikuttaa ympäristön tilaan?

* Kasveista sisukkaimmat: asfaltin raon kukkijat ja viheliäät tulokaslajit

Toteutus ja arviointi

Keskeisten sisältöjen eri aiheita valitaan vuodenajan, välineiden saatavuuden ja oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Tunneilla työskennellään mahdollisuuksien mukaan niin yksin, pareittain kuin pienryhmissäkin. Tarkkailussa ja raporttien teossa hyödynnetään kaikkea aikakauslehdistä älypuhelimiin ja kiikareista paikannukseen. Parhaimmat tuotokset syntyvät aktiivisella tuntityöskentelyllä ja havainnoimalla ahkerasti. Suoritusmerkintä.