Oppiainerajat ylittävät valinnaisaineet

Taidekäsityö 2 tuntia

Taidetta ja käsityötä sopivasti sekaisin. (2h) (1 h kuvataidetta ja 1 h käsityötä)

Mikä on taiteen ja käsityön raja? Mitä on design?

Kurssilla tehdään taidetta ja hyödynnetään käsityön menetelmiä osana työskentelyä.

Kurssilla tutustutaan muun muassa tuotteen suunnitteluprosessiin:
Suunnitellaan kuoseja ja tehdään niistä käytännössä tuote. Tuotteesta kuvataan mainos ja esite, jossa tutustutaan tuotekuvaukseen ja studiovalaisuun, tuotteen mainontaan, mietitään kohderyhmiä ja kuvaviestintää.

(esim. valokuvataan sovitusta teemasta, tehdään sen pohjalta oma kuosi, painetaan kangas ja tehdään siitä vaate. valmis vaate kuvataan studiossa ja tehdään siitä mainos sovitulle kohderyhmälle).