Oppiainerajat ylittävät valinnaisaineet

Hygieniaosaaminen 1 tunti

(1 tunti)

Toteuttavat oppiaineet: biologia, kotitalous

Hygieniaosaaminen tarjoaa tietoja ja taitoja niin kotikeittiössä ahertavalle, elintarvikealan ammattiin aikovalle kuin maailmanmatkailusta haaveilevalle nuorelle.

Tavoitteet

Tavoitteena on perehtyä hygieniaosaamiseen ja suorittaa hygieniapassi. Hyvä hygieniaosaaminen edellyttää perustietoa mikrobiologiasta, ruokamyrkytyksistä, henkilökohtaisesta hygieniasta, puhtaanapidosta ja elintarvikelainsäädännöstä.

Työelämässä hygieniaosaamistodistus eli hygieniapassi vaaditaan kaikissa tehtävissä, missä käsitellään tuoreita, helposti pilaantuvia, pakkaamattomia elintarvikkeita tai valmistetaan ruokaa. Elintarviketietous ja hyvät hygieniakäytänteet ovat tärkeitä kaikille. Nuorelle hygieniapassista on hyötyä esimerkiksi kesätöitä hakiessa.

Oppilaat suorittavat hygieniaosaamistestin valinnaisaineen aikana. Passi on voimassa lakitekstin mukaisesti toistaiseksi. (Katso: www.hygos.fi )


Toteutus

Oppituntien aikana paneudutaan kaikkiin hygieniaosaamistestin osa-alueisiin. Valinnaisaine toteutetaan biologian ja kotitalouden yhteistyönä.

Oppitunneilla perehdytään aihealueisiin mahdollisimman havainnollisesti, tutkivasti ja itse tehden. Biologian osuudessa tutustutaan mikrobeihin esimerkiksi mikroskopoimalla ja ympäristöä tutkien. Opitaan ymmärtämään mikrobien merkitys ihmiselle ja ympäristölle.

Kotitalouden osuudessa tarkastellaan hygieniaosaamistaitojen merkitystä kotona ja elintarvikealalla mahdollisimman käytännönläheisesti. Opitaan ymmärtämään mikrobien tuomat riskit kotitaloudessa ja elintarviketuotannossa. Tutustutaan mikrobien hyötykäyttöön elintarvikkeiden valmistuksessa. Kotitalouden osuudessa perehdytään elintarvikelainsäädäntöön ja suoritetaan hygieniapassi.

Mahdollisuuksien mukaan tehdään myös yritysvierailuja. Opiskelu tapahtuu yhden tai kahden oppitunnin mittaisina oppikertoina riippuen käsiteltävästä aihealueesta. Oppitunneilla tehdään harjoittelutestejä.

Sisältö

- hygieniaosaaminen kotona ja työelämässä
- elintarviketurvallisuutta heikentävät vaaratekijät
- mikrobiologian perusteet
- mikrobien lisääntyminen
- mikrobien hyödyntäminen ja mikrobien aiheuttamat riskit
- elintarvikelainsäädäntö kuluttajan ja hygieniaosaajan kannalta
- omavalvonta yrityksissä ja kotona
- elintarvikkeiden turvallinen käsittely ja henkilökohtainen hygienia
- hygieniapassin suorittaminen

Arviointi

hyväksytty/hylätty