Oppiainerajat ylittävät valinnaisaineet

Bullet Journal BuJo 1 tunti

Bullet journal (bujo) on henkilökohtainen kalenteri, joka muotoutuu käyttäjänsä tarpeiden mukaan.

Tavoitteet:

Kukin oppilas opettelee tekemään omaa bullet journaliaan. Aloitetaan bujo yhdessä lukuvuoden alkaessa ja  opetellaan bujon tekemisen perusteet: tulevaisuus-, vuosi- ja kuukausi- ja viikkonäkymät sekä käytettävät symbolit ja listaukset.

Oppilaat oppivat bujon avulla mm. tekemään suunnitelmia ja asettamaan erilaisia tavoitteita sekä seuraamaan niiden toteutumista.

Työtavat:

Työskennellään tunneilla yhdessä ja yksin. Kukin oppilas voi muokata bujoaan haluamaansa suuntaan - bujossa voi seurata niin koulu- kuin harrastuselämään liittyviä asioita. Välillä valitaan yhteisiä teemoja, joita seurataan bujoissa. Työkentelytapa on vapaa: piirtämisestä innostuneet voivat painottaa kuvallista ilmaisua tai toisaalta bujon voi pitää hyvin tekstipohjaisena - aivan tekijän omien mieltymysten mukaan!

Arviointi:

Hyväksytty / hylätty

Arvioinnissa painotetaan aktiivista otetta kurssin sisältöä kohtaan.

(L1, L2, L3, L6)