Oppiainerajat ylittävät valinnaisaineet

Bullet Journal BuJo 1 tunti

Bullet journal (bujo) on henkilökohtainen kalenteri, joka muotoutuu käyttäjänsä tarpeiden mukaan.

Tavoitteet:

Kukin oppilas opettelee tekemään omaa bullet journaliaan. Aloitetaan bujo yhdessä lukuvuoden alkaessa ja  opetellaan bujon tekemisen perusteet: tulevaisuus-, vuosi- ja kuukausi- ja viikkonäkymät sekä käytettävät symbolit ja listaukset.

Oppilaat oppivat bujon avulla mm. tekemään suunnitelmia ja asettamaan erilaisia tavoitteita sekä seuraamaan niiden toteutumista.

Työtavat:

Työskennellään tunneilla yhdessä ja yksin. Kukin oppilas voi muokata bujoaan haluamaansa suuntaan - bujossa voi seurata niin koulu- kuin harrastuselämään liittyviä asioita. Välillä valitaan yhteisiä teemoja, joita seurataan bujoissa. Työkentelytapa on vapaa: piirtämisestä innostuneet voivat painottaa kuvallista ilmaisua tai toisaalta bujon voi pitää hyvin tekstipohjaisena - aivan tekijän omien mieltymysten mukaan!

Arviointi:

Hyväksytty / hylätty

Arvioinnissa painotetaan aktiivista otetta kurssin sisältöä kohtaan.

(L1, L2, L3, L6)

Hygieniaosaaminen 1 tunti

(1 tunti)

Toteuttavat oppiaineet: biologia, kotitalous

Hygieniaosaaminen tarjoaa tietoja ja taitoja niin kotikeittiössä ahertavalle, elintarvikealan ammattiin aikovalle kuin maailmanmatkailusta haaveilevalle nuorelle.

Tavoitteet

Tavoitteena on perehtyä hygieniaosaamiseen ja suorittaa hygieniapassi. Hyvä hygieniaosaaminen edellyttää perustietoa mikrobiologiasta, ruokamyrkytyksistä, henkilökohtaisesta hygieniasta, puhtaanapidosta ja elintarvikelainsäädännöstä.

Työelämässä hygieniaosaamistodistus eli hygieniapassi vaaditaan kaikissa tehtävissä, missä käsitellään tuoreita, helposti pilaantuvia, pakkaamattomia elintarvikkeita tai valmistetaan ruokaa. Elintarviketietous ja hyvät hygieniakäytänteet ovat tärkeitä kaikille. Nuorelle hygieniapassista on hyötyä esimerkiksi kesätöitä hakiessa.

Oppilaat suorittavat hygieniaosaamistestin valinnaisaineen aikana. Passi on voimassa lakitekstin mukaisesti toistaiseksi. (Katso: www.hygos.fi )


Toteutus

Oppituntien aikana paneudutaan kaikkiin hygieniaosaamistestin osa-alueisiin. Valinnaisaine toteutetaan biologian ja kotitalouden yhteistyönä.

Oppitunneilla perehdytään aihealueisiin mahdollisimman havainnollisesti, tutkivasti ja itse tehden. Biologian osuudessa tutustutaan mikrobeihin esimerkiksi mikroskopoimalla ja ympäristöä tutkien. Opitaan ymmärtämään mikrobien merkitys ihmiselle ja ympäristölle.

Kotitalouden osuudessa tarkastellaan hygieniaosaamistaitojen merkitystä kotona ja elintarvikealalla mahdollisimman käytännönläheisesti. Opitaan ymmärtämään mikrobien tuomat riskit kotitaloudessa ja elintarviketuotannossa. Tutustutaan mikrobien hyötykäyttöön elintarvikkeiden valmistuksessa. Kotitalouden osuudessa perehdytään elintarvikelainsäädäntöön ja suoritetaan hygieniapassi.

Mahdollisuuksien mukaan tehdään myös yritysvierailuja. Opiskelu tapahtuu yhden tai kahden oppitunnin mittaisina oppikertoina riippuen käsiteltävästä aihealueesta. Oppitunneilla tehdään harjoittelutestejä.

Sisältö

- hygieniaosaaminen kotona ja työelämässä
- elintarviketurvallisuutta heikentävät vaaratekijät
- mikrobiologian perusteet
- mikrobien lisääntyminen
- mikrobien hyödyntäminen ja mikrobien aiheuttamat riskit
- elintarvikelainsäädäntö kuluttajan ja hygieniaosaajan kannalta
- omavalvonta yrityksissä ja kotona
- elintarvikkeiden turvallinen käsittely ja henkilökohtainen hygienia
- hygieniapassin suorittaminen

Arviointi

hyväksytty/hylätty

Taidekäsityö 2 tuntia

Taidetta ja käsityötä sopivasti sekaisin. (2h) (1 h kuvataidetta ja 1 h käsityötä)

Mikä on taiteen ja käsityön raja? Mitä on design?

Kurssilla tehdään taidetta ja hyödynnetään käsityön menetelmiä osana työskentelyä.

Kurssilla tutustutaan muun muassa tuotteen suunnitteluprosessiin:
Suunnitellaan kuoseja ja tehdään niistä käytännössä tuote. Tuotteesta kuvataan mainos ja esite, jossa tutustutaan tuotekuvaukseen ja studiovalaisuun, tuotteen mainontaan, mietitään kohderyhmiä ja kuvaviestintää.

(esim. valokuvataan sovitusta teemasta, tehdään sen pohjalta oma kuosi, painetaan kangas ja tehdään siitä vaate. valmis vaate kuvataan studiossa ja tehdään siitä mainos sovitulle kohderyhmälle).