Tietotekniikka

Ohjelmointi (1 tunti)

pythonpowered.PNG
Opiskelemme ohjelmoinnin perusteita, algoritmien suunnittelua sekä ohjelmakoodin kirjoittamista joko Python- tai Java-kielellä.
 
Mikäli oppilaat ovat opiskelleet Python-kielen 8-luokan ohjelmointikurssilla, käy
java.jpgtämme tällä kurssilla monipuolisempaa Java-ohjelmointikieltä.

Ohjelmoitaessa syntyy väkisinkin virheitä, joten opettelemme myös koodin testausta ja ohjelmointivirheiden etsimistä (degugging).

Tietotekniikka (2 tuntia)

TavoitteetAt-moduulit.JPG

Tietotekniikan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaille tarvittavat taidot tietokoneen käyttöön, tiedonhankintaan sekä tietojenkäsittelyyn. Opiskelu on tavoitteellista ja tähtää tietokoneen käyttäjän ajokortin (@ tai A) suorittamiseen.

Tavoitteisiin pyritään oppilaskeskeisellä työskentelyllä, jossa tietokone on keskeinen työväline. Eri aihealueisiin perehdytään harjoitustehtävien avulla. Opettajan roolina on perustietojen antaminen ja oppilaiden ohjaaminen itsenäiseen työskentelyyn ja monipuoliseen tiedonhakuun.


Tämä
kurssi ei ole peli- tai surffauskurssi. Jos haluat vain pelata tai surffailla netissä, älä valitse tätä kurssia.
A-moduulit.JPG

Sisällöt

Opiskelemme kuvankäsittelyä (GIMP), taulukkolaskentaa sekä tietoaineistojen käsittelyä. Lukuvuoden aikana on mahdollista täydentää 8. luokalla hankittu @-kortti tietokoneen käyttäjän A-kortiksi, jonka osaamistaso vastaa tärkeimpiä työelämässä ja jatko-opinnoissa tarvittavia tietojenkäsittelytarpeita.

Jos oppilas ei ole opiskellut tietotekniikkaa 8-luokalla, on hänen silti mahdollista hankkia @-ajokortti suorittamalla pakolliset moduulit Laitteen ja tiedon hallinta sekä Internet ja sähköposti 9. luokan aikana.