Englanti

Englannin tukikurssi

(1 tunti)

Tavoitteet

Tukikurssilla kerrataan ja vahvistetaan perusopetusryhmässä opiskeltavia asioita. Lisäksi pohditaan erilaisia opiskelutekniikoita oman oppimistuloksen parantamiseksi.

Sisältö

Kurssilla käsitellään peruskurssien tekstikappaleita ja kielioppia käyttäen niihin enemmän aikaa. Lisäksi kerrataan perusasioita. Kurssilla harjoitellaan kielen eri osa-alueita: luetaan, kuunnellaan, puhutaan ja kirjoitetaan. Kurssin sisältöä voidaan osittain muokata oppilasryhmän mukaan.

Materiaalina käytetään peruskurssin kirjoja ja lisänä esim. erilaisia opettajan laatimia harjoituksia, kuuntelutehtäviä sekä tietokoneella tehtäviä harjoituksia.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.