Englanti

Englanti, syventävä kurssi

(1 tunti)

Syventävällä kurssilla vahvistetaan ja syvennetään kielen ja kulttuurin tuntemusta. Työtavat vaihtelevat, mutta pääpaino on suullisella harjoittelulla. 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia käyttää englannin kieltä monipuolisesti erilaisissa keskustelutilanteissa, osittain myös kirjallisissa töissä. 

Sisältö

Kurssilla tehdään paljon suullisia harjoituksia. Lisäksi voidaan tehdä erilaisia projekti- ja ryhmätöitä, lukea kaunokirjallisuutta, kirjoittaa tekstejä, pitää esitelmiä ja pelata pelejä. Kurssin sisältöä voidaan osittain muokata ryhmän toiveiden mukaan.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.