Englanti

Englannin tukikurssi

(1 tunti)

Tavoitteet

Tukikurssilla kerrataan ja vahvistetaan perusopetusryhmässä opiskeltavia asioita. Lisäksi pohditaan erilaisia opiskelutekniikoita oman oppimistuloksen parantamiseksi.

Sisältö

Kurssilla käsitellään peruskurssien tekstikappaleita ja kielioppia käyttäen niihin enemmän aikaa. Lisäksi kerrataan perusasioita. Kurssilla harjoitellaan kielen eri osa-alueita: luetaan, kuunnellaan, puhutaan ja kirjoitetaan. Kurssin sisältöä voidaan osittain muokata oppilasryhmän mukaan.

Materiaalina käytetään peruskurssin kirjoja ja lisänä esim. erilaisia opettajan laatimia harjoituksia, kuuntelutehtäviä sekä tietokoneella tehtäviä harjoituksia.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Englanti, syventävä kurssi

(1 tunti)

Syventävällä kurssilla vahvistetaan ja syvennetään kielen ja kulttuurin tuntemusta. Työtavat vaihtelevat, mutta pääpaino on suullisella harjoittelulla. 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia käyttää englannin kieltä monipuolisesti erilaisissa keskustelutilanteissa, osittain myös kirjallisissa töissä. 

Sisältö

Kurssilla tehdään paljon suullisia harjoituksia. Lisäksi voidaan tehdä erilaisia projekti- ja ryhmätöitä, lukea kaunokirjallisuutta, kirjoittaa tekstejä, pitää esitelmiä ja pelata pelejä. Kurssin sisältöä voidaan osittain muokata ryhmän toiveiden mukaan.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.