Äidinkieli ja kirjallisuus

Jyrä, 1 tuntiTavoite ja sisältö: 
9.-luokkalaisten oma lehti Jyrä täytti viime vuonna jo 30 vuotta. Viime vuosina Jyrä on laadittu kiireessä muutamien aktiivisten yhdeksäsluokkalaisten voimin. Tavoitteena tällä kurssilla onkin panostaa lehden tekemiseen rauhassa ja uudistaa sen ilmettä.

Lehteen tehdään jokaisen 9. luokan omat sivut piirroksineen ja sutkautuksineen. Linja on humoristinen, mutta vakavampiakin aiheita voi käsitellä. Jyrässä julkaistaan koulu-uutisia, gallupeja, mielipidekirjoituksia, runoja, haastatteluja ja tehdään kaikenlaista viihteellistä luettavaa. Myös kuvitus on tärkeää.

Jokainen lehti on aina tekijöidensä näköinen - mitään valmista kaavaa ei ole. Juttuja voi tehdä pareittain, pienissä ryhmissä tai yksinään. Tavoitteena on tehdä rennossa ja mukavassa ilmapiirissä julkaisu, joka jää kaikille peruskoulunsa päättäville muistoksi Keskuskoulu-ajoista.  

IMG_20180110_182957.jpg