Äidinkieli ja kirjallisuus

Jyrä, 1 tuntiTavoite ja sisältö: 
9.-luokkalaisten oma lehti Jyrä täytti viime vuonna jo 30 vuotta. Viime vuosina Jyrä on laadittu kiireessä muutamien aktiivisten yhdeksäsluokkalaisten voimin. Tavoitteena tällä kurssilla onkin panostaa lehden tekemiseen rauhassa ja uudistaa sen ilmettä.

Lehteen tehdään jokaisen 9. luokan omat sivut piirroksineen ja sutkautuksineen. Linja on humoristinen, mutta vakavampiakin aiheita voi käsitellä. Jyrässä julkaistaan koulu-uutisia, gallupeja, mielipidekirjoituksia, runoja, haastatteluja ja tehdään kaikenlaista viihteellistä luettavaa. Myös kuvitus on tärkeää.

Jokainen lehti on aina tekijöidensä näköinen - mitään valmista kaavaa ei ole. Juttuja voi tehdä pareittain, pienissä ryhmissä tai yksinään. Tavoitteena on tehdä rennossa ja mukavassa ilmapiirissä julkaisu, joka jää kaikille peruskoulunsa päättäville muistoksi Keskuskoulu-ajoista.  

IMG_20180110_182957.jpg

Lukukerho (kirjallisuutta syventävästi) 1 h

Tavoite ja sisältö:
Syvennytään kirjallisuuteen ja sen lukemiseen. Lukukauden aikana jokainen kurssilainen lukee ainakin neljä teosta, jotka voi valita esim. tietyn teeman mukaan ja myös omien kiinnostuksenkohteiden perusteella.

Luetuista teoksista tehdään erilaisia tehtäviä, kuten lukupäiväkirja, esittely tai luovia tehtäviä. Tehdyt tehtävät valitaan yksilöllisesti kunkin oppilaan kanssa. 

Arviointi:
Hyväksytty/hylätty
Arviointi perustuu tuntityöskentelyyn sekä sovittujen tehtävien tekemiseenvalinnaisaine.jpgvalinnaisaine2.jpg

Ilmaisutaito

(1 tunti)

​ ​

Tavoitteet
Opintojen tavoitteena on kehittää esiintymisvalmiuksia ja -rohkeutta sekä itsetuntemusta, keskittymis- ja rentoutumiskykyä. Ilmaisutaidon tunneilla oppilas oppii niin arkielämässä kuin näyttämölläkin tarvittavia itseilmaisun keinoja ja oppii luottamaan omiin kykyhinsä sekä projektityöskentelyn alkeita esitysten suunnittelun ja toteuttamisen yhteydessä. 


Työtavat
Keskeisiä työtapoja ovat yksin, pareittain ja pienryhmissä tehtävät harjoitteet, joilla harjoitellaan esim. aistimista, reagointia, keskittymistä, koko vartalon tehokasta käyttöä, kontaktia ja kokonaisilmaisua. Näytellään, keskitytään, tehdään pantomiimeja ja mahdollisuuksien mukaan käydään teatterissa. 

Ilmaisutaidon opiskelussa keskeisessä roolissa on yhdessä tekeminen, joten ryhmä itse voi vaikuttaa työtapoihin ja -sisältöihin.


Arviointi
Suoritusmerkintä
Arviointiin vaikuttavat tuntityöskentely, eli osallistuminen erilaisiin tunneilla tehtäviin harjoitteisiin sekä osallistuminen mahdollisten esitysten suunnitteluun ja toteutukseen.