Musiikki

Musiikki (2 tuntia)

Sisältö ja tavoitteet

Valinnaisessa musiikissa laajennetaan ja syvennetään perusopetussuunnitelmassa opittuja taitoja.Soittotaidossa laajennetaan osaamista niin monipuolisempien sointujen/komppien kuin musiikkityylienkin osalta. Työtapoina tunneilla käytetään harjoittelemista sekä yksin omassa rauhassa, että yhdessä isommalla porukalla kunkin oma lähtötaitotaso huomioiden. Laulamisen osalta opiskellaan äänenkäytön perusteita ja terveellistä äänenkäyttöä sekä moniäänistä laulamista (esimerkiksi stemmalaulu). Yhtyemusisoinnissa perehdytään instumenttien erilaisiin rooleihin niin rytmiikan kuin äänimaiseman/harmoniankin näkökulmasta. Lisäksi yhtyesoittamisessa harjoitellaan yhteisen ”taimin” ja ”grooven” löytämistä. Ohjelmistossa on kappaleita useista eri musiikkityyleistä ja useilta eri aikakausilta.

Musiikkiteknologia (1 tunti)

Sisältö ja tavoitteet

Musiikkiteknologiassa perehdytään kaikkeen siihen, mitä äänelle voi tehdä teknologian avulla. Vuoden aikana voidaan syventyä esimerkiksi seuraaviin aihepiireihin: Kuinka äänitetään? Kuinka miksataan? Kuinka pystytetään äänentoistolaitteet konserttia varten? Mitä teatteriesitystä miksatessa tulisi huomioida? Kuinka kitara- ja bassovahvistimista saa kaivettua esille erilaisia soundeja? Mihin suuntaan ja mille etäisyydelle mikrofoni kannattaa asettaa, jotta ääni saadaan taltioitua mahdollisimman hyvin? Minkälaisia mikrofoneja on olemassa ja minkälainen mikrofoni kannattaa valita mihinkin tilanteeseen? Mitä kaikkea äänelle voi tehdä digitaalisesti? Minkälaisia ääniefektejä on olemassa? Kuinka lauluääntä voi muokata jälkikäteen täyteläisemmän kuuloiseksi? Kuinka kaiuttimista kuuluvan hurinan voi välttää/poistaa?

Työtapoina opiskelussa käytetään pääasiassa käytännön tekemistä tutustumalla laitteisiin ja niiden turvallisiin käyttötapoihin. Vuoden aikana tehdään useita äänitteitä ja taitoja on myös mahdollista päästä kokeilemaan käytännössä esimerkiksi miksaamalla koulun tilaisuuksissa.