Liikunta

Valinnainen liikunta (2h + 1h)

Valinnainen liikunta (2h)

Valinnainen liikunta tuo virkistystä koulupäivään. Tunneilla pyritään luomaan rento ilmapiiri teoriavoittoisen koulutyön lomaan ja samalla takaamaan jokaiselle onnistumisen elämyksiä. Tärkeää on tarjota oppilaille myönteisiä liikuntakokemuksia.

Valinnaisessa liikunnassa syvennetään taitoja eri liikuntamuodoissa ja tutustutaan uusiin liikuntamuotoihin mahdollisuuksien mukaan.

Oppilaat pääsevät itse vaikuttamaan oppituntien sisältöihin.


Tavoitteet

Valinnaisen liikunnan tavoitteena on saada oppilaat innostumaan oman toimintakyvyn ja fyysisen kunnon kehittämisestä ja saada oppilaat huomaavan liikunnan vaikutus yleiseen jaksamiseen.

Tavoitteena on oppilaiden liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen, jonka myötä oppilaat saavat virikkeitä jatkuvaan liikunnan harrastamiseen ja elinikäiseen liikkumiseen, terveet elämäntavat huomioiden.


Arviointi

Arvioinnissa keskeisessä osassa on oppilaan innostuneisuus, aktiivisuus ja vastuullinen toiminta omasta ja ryhmän työskentelystä.
Valinnainen liikunta (1h) kuntosalikurssi

Kuntosaliharjoittelu sopii kaikille, jotka haluavat kehittää lihasvoimaa ja kehonhallintaa.

Tavoitteet

Kurssilla opetellaan käyttämään kuntosalilaitteita ja harjoitellaan myös vapaapainoliikkeitä. Kurssilla opit suorittamaan liikkeet turvallisesti ja oikealla tekniikalla. Et tarvitse aikaisempaa kokemusta kuntosaliharjoittelusta.

Vuoden aikana teemme erilaisia kuntosaliharjoituksia. Lisäksi opit huoltamaan kehoa liikkuvuusharjoituksilla, joka on tärkeä osa kokonaisvaltaista toimintakykyä. Tavoitteena on myöhemmin kurssin edetessä oppia rakentamaan itse kuntosaliohjelma.

Arviointi

Arvioinnissa keskeisessä osassa on oppilaan innostuneisuus, aktiivisuus ja vastuullinen toiminta omasta ja ryhmän työskentelystä.