Kuvataide

Kuvataide valinnaisaineena

Valinnaisen kuvataiteen kursseilla vahvistetaan jo opittuja taitoja ja tutustutaan uusiin kuvataiteen työskentely- ja ilmaisukeinoihin. Oppilaalla on myös mahdollisuus käyttää tarvittaessa enemmän aikaa ja painottaa omia kiinnostuksen kohteitaan aiheiden tai työtapojen valinnoissaan. Kurssien sisältöjä muokataan oppilaiden toiveita ja etenemisnopeutta huomioiden.

Kuvataiteen valinnaiskursseja on tarjolla sekä 8. että 9. lk ryhmille ja niitä voi valita useamman rinnakkain. Valinnaiskursseihin sisältyy yhteinen näyttelyvierailu esim. Helsingin Kiasmaan tai muuhun ajankohtaiseen ja kiinnostavaan näyttelyyn tai kulttuuurikohteeseen.

Kuvataidekursseja valitaan seuraavalla tavalla:
8 luokalla pitää valita vähintään yksi kädentaitoaine (2h), jota jatkaa 7. luokan jälkeen. Kuviksessa tämä kurssi on nimeltään 8. lk kuvataide, ja se on ns. peruskuvista jossa laajennetaan kuviksen perustietoja ja taitoja.

Tämän lisäksi (tai vaikka et 8 lk. peruskuvista jatkaisikaan), voit valita kuviksen painottuneita valinnaiskursseja, joissa työskentelyä on suunnattu ja rajattu tiettyjen aihealueiden avulla. Kurssit esitellään tarkemmin alla.