Käsityö

Tekninen työ(koviin materiaaleihin painottuva käsityö)

8. luokka 2 tuntia sekä 1 tunti

8. luokka

2 Tunnin valinta:

8. luokalla oman suunnittelun osuus lisääntyy, vaikkakin perusharjoitukset tehdään melko ohjatusti, mutta etenkin valinnaisen 2 tunnin teknisen työn ja lisä/tukikurssin valinneilla oppilailla on mahdollisuus harrastuksen mukaan toteuttaa enenemissä määrin myös omia intressejään. Kunkin osa-alueen aluksi kerrataan aikaisemmin opitut asiat. 7. luokalla aiemmin opitut asiat syventyvät. Työturvallisuuteen kiinnitetään jatkuva huomio.


Valinnainen tekninen työ voi sisältää esimerkiksi seuraavia osa-alueita:

Metalliteknologia

Taonta, metallien ominaisuudet (erikoismetallit), Mig-hitsaus, puikkohitsaus, kaasuhitsaus, sorvaus (automaattisyötöt), metallin muotoilu (erilaiset apukeinot), valumenetelmät, karkaisu, pintakäsittely ja värjäykset.

Kone- ja sähköoppi

2-tahtimoottori, elektroniikka: rakennussarjat, komponentit, mittaukset, "kodin sähkö", sähkömoottorit.

Puuteknologia

Pääpaino koneellisen puuntyöstön oppimisessa turvallisuutta noudattaen: vannesaha, oikohöylä, jyrsin, sorvi, talttapora, porat, hiomakoneet, pyörösaha, koristeveisto, liitosten tekeminen, puun pintakäsittelytekniikat.

Puukkokurssi/nahkatyö

Tehdään itse valmiista terästä puukko heloineen ja siihen nahasta tuppi

Kunnostus ja entisöinti/tuunaus


1 tunnin valinta/ lisäkurssi:

Harrastuneisuus/tukikurssi. Tällä kurssilla voidaan syventää teknisen työn perusopetuksessa tai valinnaisaineessa opittuja taitoja. Kyseistä kurssia voi käyttää myös tukena em kursseille. Kurssin sisältö tarkentuu sen valinneiden oppilaiden toiveiden ja harrastuneisuuden mukaan.
Kurssilla tehdään ja toteutetaan 8 luokan teknisen työn asioita ja tekniikoita. Kurssista ei anneta numeerista arviointia.9 luokka (2 tuntia) sekä mopokurssi 1 tunti ja teknisen työn lisäkurssi 1 tunti

9. luokalla oman suunnittelun osuus lisääntyy, vaikkakin perusharjoitukset tehdään melko ohjatusti, mutta etenkin tukikurssin ja mopokurssin valinneilla oppilailla on mahdollisuus harrastuksen mukaan toteuttaa myös omia intressejään enenevissä määrin. Kunkin osa-alueen aluksi kerrataan aikaisemmin opitut asiat. 8. luokalla aiemmin opitut asiat syventyvät. 
Työturvallisuuteen kiinnitetään jatkuva huomio.

Valinnainen tekninen työ voi sisältää esimerkiksi seuraavia osa-alueita:

Metalliteknologia

Taonta, metallien ominaisuudet (erikoismetallit), Mig-hitsaus, puikkohitsaus, kaasuhitsaus, sorvaus (automaattisyötöt), metallin muotoilu (erilaiset apukeinot), valumenetelmät, karkaisu, pintakäsittely ja värjäykset.

Kone- ja sähköoppi

 2- ja 4-tahtimoottori, elektroniikka: rakennussarjat, komponentit, mittaukset, "kodin sähkö", sähkömoottorit.

Puuteknologia

Pääpaino koneellisen puuntyöstön oppimisessa turvallisuutta noudattaen: vannesaha, oikohöylä, jyrsin, sorvi, talttapora, porat, hiomakoneet, koristeveisto, liitosten tekeminen, puun pintakäsittelytekniikat.

Kunnostus ja entisöinti/tuunaus

Kiinnostuneisuuden mukaan.
Tehdään kiinnostuneisuuden mukaan joitakin tutustumiskäyntejä paikallisiin yrityksiin, jotka sivuavat aiheita.

Puukkokurssi

Tehdään itse valmiista terästä puukko heloineen ja siihen nahasta tuppi.

Yhdeksännen luokan teknisen työn valitseminen edellyttää 8. luokan valinnaisen työtapojen ja sisältöjen hallintaa.

Mopokurssi 1 tunti

LISÄKURSSI Tekninen työ 1 tuntiPehmeisiin materiaaleihin painottuva käsityö

 2h projektikurssi

 • Kurssilla toteutetaan kaksi laajempaa oppilaan itsensä suunnittelemaa projektia 
  • sisustuskokonaisuus ja vaatetuskokonaisuus
 • Harjoitellaan itsearviointia ja portfoliotyöskentelyä tekemällä molemmista projekteista pienimuotoiset portfoliot
 • Arviointia toteuttavat oppilas ja opettaja yhdessä. Työprosessi arvioidaan kokonaisvaltaisesti (suunnittelu, tekemisen prosessi, valmis tuote) oppilaan henkilökohtainen taitotaso huomioiden. 

1h Kankaanpaino/värjäystekniikat:

 • Kurssilla tutustutaan monipuolisesti erilaisiin kankaanpaino- ja värjäystekniikoihin.
 • Kokeilujen pohjalta jokainen suunnittelee ja toteuttaa pienen tuotteen/teoksen valitsemiaan värjäys- ja kankaanpainotekniikoita hyödyntäen. 
 • Arviointi hyväksytty/hylätty

1h Arkipäivän asusteita ja tavaroita

 • Kurssilla tehdään erilaisia arkipäivän asusteita oppilaiden toiveita ja tarpeita kuunnellen
 • Esimerkkitöitä: kangaskassi, essu, virkatut korit, meikkipussi
 • Arviointi hyväksytty/hylätty Näyttökuva 2018-01-03 kello 23.23.48.pngNäyttökuva 2018-01-03 kello 23.25.31.png