Oppiainerajat ylittävät valinnaisaineet

Biologian ja maantiedon tutkimuskurssi * EI 2019-2020, siksi luonnos* (2 tuntia)

8.luokka (2 tuntia)

Kurssi soveltuu kaikille luonnontieteistä kiinnostuneille, joilla on halua tutkia luonnon ilmiöitä erilaisin käytännön kokein ja menetelmin.

Tavoitteet:

Tutustuminen luonnontieteellisen tutkimuksen vaiheisiin, kokeiden tekemiseen ja ilmiöiden havainnointiin. Luonnontieteellisen ajattelutavan ja ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen, johtopäätösten tekeminen.

Toteutus:

Aluksi kerrataan mikroskoopin ja laboratoriovälineistön käyttöä. Joka oppitunnilla tehdään jokin luonnontieteellinen koe tai tehtävä.

Tutkimme esimerkiksi :

Miten tulivuori toimii? Miltä DNA näyttää? Millainen on aivojen rakenne? Veden laatu Forssassa? Mikä on Forssan suosituin kauppapaikka? Löydätkö ystäväsi piilottaman aarteen luonnosta? Miten karttoja laaditaan? Mitä hyönteisiä metsästä löytyy? Mitä voit valmistaa metsän antimista?

Kurssilla perehdytään tarkemmin aiheisiin, jotka oppilaita kiinnostavat.

Jokaisesta kokeesta kirjoitetaan työselostukset, jotka kootaan kansioon.

Kevät ja syksy tutkitaan luontoa retkeillen ja talvella tehdään tutkielmia ja kokeellisia töitä pääosin luokassa.