Oppiainerajat ylittävät valinnaisaineet

Bullet Journal BuJo (1 tunti)

Bullet journal (bujo) on henkilökohtainen kalenteri, joka muotoutuu käyttäjänsä tarpeiden mukaan.

Tavoitteet:

Kukin oppilas opettelee tekemään omaa bullet journaliaan. Aloitetaan bujo yhdessä lukuvuoden alkaessa ja  opetellaan bujon tekemisen perusteet: tulevaisuus-, vuosi- ja kuukausi- ja viikkonäkymät sekä käytettävät symbolit ja listaukset.

Oppilaat oppivat bujon avulla mm. tekemään suunnitelmia ja asettamaan erilaisia tavoitteita sekä seuraamaan niiden toteutumista.

Työtavat:

Työskennellään tunneilla yhdessä ja yksin. Kukin oppilas voi muokata bujoaan haluamaansa suuntaan - bujossa voi seurata niin koulu- kuin harrastuselämään liittyviä asioita. Välillä valitaan yhteisiä teemoja, joita seurataan bujoissa. Työkentelytapa on vapaa: piirtämisestä innostuneet voivat painottaa kuvallista ilmaisua tai toisaalta bujon voi pitää hyvin tekstipohjaisena - aivan tekijän omien mieltymysten mukaan!

Arviointi:

Hyväksytty / hylätty

Arvioinnissa painotetaan aktiivista otetta kurssin sisältöä kohtaan.

Taidekäsityö

Taidetta ja käsityötä sopivasti sekaisin. (2h) (1 h kuvataidetta ja 1 h käsityötä)

Mikä on taiteen ja käsityön raja? Mitä on design?

Kurssilla tehdään taidetta ja hyödynnetään käsityön menetelmiä osana työskentelyä.

Kurssilla tutustutaan muun muassa tuotteen suunnitteluprosessiin:
Suunnitellaan kuoseja ja tehdään niistä käytännössä tuote. Tuotteesta kuvataan mainos ja esite, jossa tutustutaan tuotekuvaukseen ja studiovalaisuun, tuotteen mainontaan, mietitään kohderyhmiä ja kuvaviestintää.

(esim. valokuvataan sovitusta teemasta, tehdään sen pohjalta oma kuosi, painetaan kangas ja tehdään siitä vaate. valmis vaate kuvataan studiossa ja tehdään siitä mainos sovitulle kohderyhmälle).

Biologian ja maantiedon tutkimuskurssi * EI 2019-2020, siksi luonnos* (2 tuntia)

8.luokka (2 tuntia)

Kurssi soveltuu kaikille luonnontieteistä kiinnostuneille, joilla on halua tutkia luonnon ilmiöitä erilaisin käytännön kokein ja menetelmin.

Tavoitteet:

Tutustuminen luonnontieteellisen tutkimuksen vaiheisiin, kokeiden tekemiseen ja ilmiöiden havainnointiin. Luonnontieteellisen ajattelutavan ja ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen, johtopäätösten tekeminen.

Toteutus:

Aluksi kerrataan mikroskoopin ja laboratoriovälineistön käyttöä. Joka oppitunnilla tehdään jokin luonnontieteellinen koe tai tehtävä.

Tutkimme esimerkiksi :

Miten tulivuori toimii? Miltä DNA näyttää? Millainen on aivojen rakenne? Veden laatu Forssassa? Mikä on Forssan suosituin kauppapaikka? Löydätkö ystäväsi piilottaman aarteen luonnosta? Miten karttoja laaditaan? Mitä hyönteisiä metsästä löytyy? Mitä voit valmistaa metsän antimista?

Kurssilla perehdytään tarkemmin aiheisiin, jotka oppilaita kiinnostavat.

Jokaisesta kokeesta kirjoitetaan työselostukset, jotka kootaan kansioon.

Kevät ja syksy tutkitaan luontoa retkeillen ja talvella tehdään tutkielmia ja kokeellisia töitä pääosin luokassa.