Tietotekniikka

Ohjelmointi (1 tunti)

pythonpowered.PNG
Opiskelemme ohjelmoinnin perusteita, algoritmien suunnittelua sekä ohjelmakoodin kirjoittamista Python-kielellä. Ohjelmoitaessa syntyy väkisinkin virheitä, joten opettelemme myös koodin testausta ja virheiden etsimistä.

Perustaitojen karttuessa pyrimme ratkaisemaan käytännön ongelmia laatimalla omia
algoritmeja ja toteuttamalla nämä Python-ohjelmointikielellä.

Tietotekniikka (2 tuntia)

TavoitteetAt-moduulit.JPG

Tietotekniikan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaille tarvittavat taidot tietokoneen käyttöön, tiedonhankintaan sekä tietojenkäsittelyyn. Opiskelu on tavoitteellista ja tähtää tietokoneen käyttäjän @-kortin suorittamiseen.

Tavoitteisiin pyritään oppilaskeskeisellä työskentelyllä, jossa tietokone on keskeinen työväline. Eri aihealueisiin perehdytään harjoitustehtävien avulla. Opettajan roolina on perustietojen antaminen ja oppilaiden ohjaaminen itsenäiseen työskentelyyn ja monipuoliseen tiedonhakuun.


Tämä
kurssi ei ole peli- tai surffauskurssi. Jos haluat vain pelata tai surffailla netissä, älä valitse tätä kurssia.

Sisällöt

Tutustumme tietotekniikan peruskäsitteisiin sekä perehdymme laitteistoon ja sen käyttöön. Harjoittelemme internetin käyttöä, tiedonhakua ja sähköpostin käyttöä. Opettelemme käyttämään tekstinkäsittely- ja esitysgrafiikkaohjelmia. Tutustumme myös ohjelmoinnin perusteisiin. Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa tietokoneen käyttäjän @-kortti, joka toimii osasuorituksena A-korttiin.