Venäjä

Venäjä (B2-kieli), valinta jatkuu 9. luokalle

8.-9. luokka

Tavoitteet:

Venäjän kielen opiskelu laajentaa maailmankuvaamme venäläisen kulttuurin suuntaan. Kurssilla perehdytään venäjän kieleen ja kulttuuriin siten, että kurssin aikana saavutetusta kielitaidosta on hyötyä esim. henkilökohtaisissa kontakteissa, asiakaspalvelutilanteissa ja matkailussa.

Venäjän kielen kautta avautuu ovi myös muihin slaavilaisiin kieliin ja kulttuureihin. Venäjän kielen opiskelua voi jatkaa lukiossa.

Sisällöt:

Aluksi opitaan venäjän kyrilliset kirjaimet ja ääntäminen. Sitten opitaan käyttämään venäjän kieltä käytännön puhetilanteissa (esim. tutustuminen, perhe, vapaa-aika, koulu, matkailu ja ostokset). Keskitytään arkipäivän sanastoon ja rakenteiden monipuoliseen harjoitteluun. Suullinen kielitaito ja rohkeus käyttää kieltä painottuu.

Arviointi:

Arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä. Arviointiasteikko todistuksessa on 4-10. Arvosana sisältää sekä työskentelyn että oppimistulosten arvioinnin. Yhdeksännellä luokalla arviointi nojautuu valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.