Saksa

Saksa (B2-kieli), valinta jatkuu 9. luokalle

Saksa on englannin ja ruotsin sukulaiskieli, jota puhuu maailmanlaajuisesti äidinkielenään yli 100 miljoonaa ihmistä. Se on tärkeä käyttökieli monissa Euroopan maissa ja kysytty kieli suomalaisessa työelämässä. Saksa avaa ovet rikkaaseen keskieurooppalaiseen kulttuuriin.

B2-kielenä saksaa opiskellaan kaksi tuntia sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla. Sen opiskelua voi jatkaa lukiossa.

Tavoitteet

Tavoitteena on oppia sanastoa ja rakenteita, joilla pärjää arkielämän tilanteissa saksan kielellä, sekä osata kertoa itsestään ja jokapäiväiseen elämään liittyvistä asioista.

Sisältö

Tunneilla opitaan perussanastoa, kertomaan itsestään ja jokapäiväisestä elämästään sekä arkipäivän viestintätilanteita. Tutustutaan myös Saksan, Itävallan ja Sveitsin kulttuuriin ja maantietoon.

Arviointi

Numeroarviointi, johon vaikuttavat kokeet, suullinen osaaminen tunneilla sekä erilaiset pari- ja ryhmätyöt.