Ruotsi

Ruotsin valinnaiset, 8. lk

Höntsäruotsi (1 h/vko)

Tavoitteet:

Tutustutaan ruotsalaiseen ja ruotsinkieliseen kulttuuriin sekä harjoitellaan ruotsin kielen käytännön kielitaitoa "höntsäillen" eli vähän rennommalla otteella.

Sisältö:
Käytännön kielitaitoa harjoitellaan painottaen eri medioita, erityisesti sosiaalista mediaa. Sanavarastoa kartutetaan mm. puhuen, lukien, lyhyitä tekstejä kirjoitellen, pelaillen ja toiminnallisten harjoitusten avulla.

Arviointi:
hyväksytty / hylätty. Arvioinnissa painotetaan aktiivista työskentelyotetta.

 

Hjälp! (1 h/vko)

Tavoitteet ja sisältö:
Kerrataan ja palautetaan mieleen jo opittuja ruotsin kielen perusrakenteita. Sanaston osalta muistelemme ruotsin kielen perussanastoa ja vahvistamme suullista ruotsin kielen taitoa.

Tule mukaan, jos ruotsin opiskelu tuntuu hankalalta ja pelkäät, että tiput kärryiltä. Tämän kurssin avulla saat kertailla luokan yhteisillä tunneilla opiskelemia perusjuttuja joka viikko yhdessä kavereiden kanssa ja opettajan johdolla. Tällä kurssilla meillä ei ole hoppu, vaan opiskellaan juttuja hitaasti ja rauhallisella tahdilla.

Arviointi:
hyväksytty / hylätty. Arvioinnissa painotetaan aktiivista työskentelyotetta.