Ranska

Ranska (B2-kieli), valinta jatkuu 9. luokalle

Ranska 8 ja 9 luokka (2 tuntia)

Yli 200 miljoonaa ihmistä puhuu ranskaa viidessä maanosassa. Ranskankielisten maiden muodostaman frankofonian piiriin kuuluu 68 valtiota ja englannin jälkeen ranska on eniten opiskeltu vieras kieli maailmassa. Ranskan kielen taito voi auttaa työn saannissa, se on kulttuurin (keittotaito, muoti, visuaaliset taiteet, urheilu…) matkailun sekä kansainvälisten järjestöjen virallinen työkieli (EU, YK, Unesco, Kansainvälinen Olympiakomitea…). Ranskan kieli on analyyttinen kieli, joka kehittää loogista ajattelua sekä auttaa toisten kielten oppimisessa.

Ranskan opiskelun tavoitteena on oppia kommunikoimaan ranskan kielellä jokapäiväisissä käytännön tilanteissa. Kieltä harjoitetaan pääasiassa parin kanssa tehtävissä suullisissa viestintätilanteissa, mutta oppilas oppii ilmaisemaan itseään myös yksinkertaisten kirjoitettujen viestien avulla. Samalla tutustutaan ranskankieliseen kulttuurialueeseen ja tapakulttuuriin. Ranskan kielen opiskelua voi jatkaa lukiossa.