Italia

Italia (B2-kieli), valinta jatkuu 9. luokalle

Italia 8 ja 9 lk (2 tuntia)

Italiaa puhuu äidinkielenään noin 70 miljoonaa ihmistä. Italiaa puhutaan Italian lisäksi myös Sveitsissä, jossa se on yksi valtion neljästä virallisesta kielestä. Myös esim. Yhdysvalloissa, Saksassa ja latinalaisessa Amerikassa asuu huomattava määrä ulkoitalialaisia. Italian opinnot tutustuttavat sinut eurooppalaiseen historiaan ja kulttuuriperintöön. Italia on kulttuurin (musiikki, elokuva, teatteri, ooppera, kuvataiteet, kirjallisuus…), muodin, matkailun ja keittotaidon kieli. Italia on Suomelle myös tärkeä kauppakumppani.

Italian opiskelun tavoitteena on saavuttaa sellainen kielitaito, jolla tulee toimeen suullisesti erilaisissa jokapäiväisissä käytännön tilanteissa ja siksi oppitunneilla tehdään paljon suullisia paritehtäviä. Oppilas oppii myös tuottamaan pieniä kirjallisia tekstejä ja kertomaan perustietoja itsestään ja harrastuksistaan. Samalla oppilas tutustuu italialaiseen elämään, kulttuuriin ja tapoihin. Italian kielen opiskelua voi jatkaa lukiossa.