Englanti

Englannin tukikurssi

Englannin tukikurssi (1 tunti)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on tukea ja vahvistaa oppilaan englannin opiskelua ja oppimista.

 

Sisältö

Tukikurssilla voidaan käsitellä peruskurssin tekstikappaleita ja kielioppia käyttäen niihin enemmän aikaa. Kerrataan perusasioita ja harjoitellaan erilaisia tapoja oppia kieltä. Harjoitellaan monipuolisesti kirjoittamista, puhumista ja ääntämistä sekä kuullun ja luetun ymmärtämistä.

Sisältöä voidaan muokata oppilaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan.

 

Materiaali

Käytämme peruskurssin kirjoja ja harjoituksia, opettajan laatimaa materiaalia sekä sähköisiä materiaaleja.

 

Arviointi

Hyväksytty/hylätty. 

 

Optional English

Englannin valinnainen/syventävä kurssi

8. luokka, 2 tuntia

Jos pidät englannin kielestä, olet kiinnostunut siitä tai englanninkielisistä maista, tai haluat harjoittaa englannin taitojasi huvin vuoksi, saattaa tämä kurssi olla sinua varten.

 

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on saada lisäharjoitusta ja ”syvennystä” suulliseen ja jonkin verran myös kirjalliseen englantiin, perehtyä Brittein saarten maihin, sekä muihin englanninkielisiin maihin, Kansainyhteisöön ja muutamiin sen jäsenmaihin sekä Yhdysvaltoihin. Kurssilla luonnollisesti opitaan myös sanastoa, joka ei tule peruskursseilla välttämättä vastaan, eli sanavarasto karttuu. Myös kertausta ja vahvistusta joihinkin jo opittuihin asioihin väistämättä tulee.

SISÄLTÖ JA TYÖTAVAT

Kurssillla tehdään suullisia harjoituksia pääosin pareittain, mutta myös hieman ryhmissä erilaisista aihepiireistä. Myös kirjallista työtä englanniksi voidaan tehdä esimerkiksi englanninkielisistä maista, tai muista aiheista (ryhmän oppilaiden toiveiden perusteella). Internetin hyödyntäminen (tekstit, videot, myös pelit) englannin kieltä käyttäen on luonnollisesti osa työskentelyä.

(Kurssilla ei ole varsinaisesti käsitelty kielioppia, mutta oppilaiden halutessa sitäkin voidaan ottaa esille.)

Opettaja voi ottaa huomioon oppilaiden toiveet kurssin sisällöstä, jos oppilailla on hyviä englantiin liittyviä ideoita.

MATERIAALIT

Internet-sivustot ja eri lähteistä peräisin olevat (mm. opettajan

laatimat) suulliset ja kirjalliset harjoitukset, videomateriaalit, oppikirja jne.

ARVIOINTI

Arviointi perustuu luokkatyöskentelyyn (eli tunneilla osoitettuun osaamiseen), ryhmätöihin yms. mahdollisiin "suorituksiin". Koe on mahdollinen, mutta ei automaattinen (riippuu käsitellyistä asioista ja ryhmästä sekä sen tilanteesta) osa kurssia.

 

Huomaa että kurssi on ns. syventävä, joka tarkoittaa sitä, että vähintään kohtalaista perusasioiden hallintaa edellytetään. Toki kaikki halukkaat ovat tervetulleita!WELCOME TO THE ELECTIVE ENGLISH COURSE!