Kädentaitovalinta

Kuvataide 2 tuntia

Kurssilla syvennämme tietojamme, taitojamme ja ymmärrystämme kuvataiteesta. Harjoittelemme uusia tekniikoita kuvan tekoon ja vahvistamme jo opittuja taitoja. Tutustumme lisää taiteen historiaan, tyylisuuntiin ja merkkiteoksiin.

Kurssiin sisältyy piirtämistä ja maalaamista erilaisilla tekniikoilla , 3-ulotteista työskentelyä, arkkitehtuuria, mediaa ja digitaalista kuvantekoa, valokuvaa ja grafiikkaa. Mahdollisuuksien mukaan voimme tehdä myös animaatiota ja videota. Tehtävät ja käytettävät tekniikat painottuvat oppilaiden mielenkiinnonkohteita ja toiveita huomioiden. Kurssilla saat tehdä omanlaisiasi töitä ja työskentelyyn on varattu enemmän aikaa.

kuvataide laaja pala.jpg