Äidinkieli ja kirjallisuus

Ilmaisutaito (1 tunti)

Huom! Tänä vuonna on videosta poiketen valittavissa 8. luokalla vain yhden tunnin valinnainen!


Tavoitteet
Opintojen tavoitteena on kehittää esiintymisvalmiuksia ja -rohkeutta sekä itsetuntemusta, keskittymis- ja rentoutumiskykyä. Ilmaisutaidon tunneilla oppilas oppii niin arkielämässä kuin näyttämölläkin tarvittavia itseilmaisun keinoja ja oppii luottamaan omiin kykyhinsä sekä projektityöskentelyn alkeita esitysten suunnittelun ja toteuttamisen yhteydessä. 


Työtavat
Keskeisiä työtapoja ovat yksin, pareittain ja pienryhmissä tehtävät harjoitteet, joilla harjoitellaan esim. aistimista, reagointia, keskittymistä, koko vartalon tehokasta käyttöä, kontaktia ja kokonaisilmaisua. Näytellään, keskitytään, tehdään pantomiimeja ja mahdollisuuksien mukaan käydään teatterissa. 

Ilmaisutaidon opiskelussa keskeisessä roolissa on yhdessä tekeminen, joten ryhmä itse voi vaikuttaa työtapoihin ja -sisältöihin.


Arviointi
Suoritusmerkintä
Arviointiin vaikuttavat tuntityöskentely, eli osallistuminen erilaisiin tunneilla tehtäviin harjoitteisiin sekä osallistuminen mahdollisten esitysten suunnitteluun ja toteutukseen.