8. luokka

VALINNAISAINEET

Tuntimäärä

Keskuskoulun opetussuunnitelman mukaan oppilaalla on kahdeksannella luokalla yhteisiä aineita 24 viikkotuntia ja valinnaisia aineita 6 viikkotuntia. Oppilas valitsee kädentaitoaianekokonaisuudesta joko 2 tuntia kuvataidetta tai 2 tuntia käsitöitä. Sen lisäksi oppilas valitsee tarjonnasta neljä tuntia valinnaisaineita. Neljän tunnin kokonaisuus voi koostua kahdesta kahden tunnin aineesta tai yhden kahden tunnin aineen ja kaksi yhden tunnin ainetta. Jälkimmäisestä kiintiöstä pitää tulla tasan neljä (4) tuntia. Forssan kaupungin päätöksellä kaikki kaupungin yläkoululaiset opiskelevat yhden tunnin liikuntaa yhteisen kahden tunnin liikunnan lisäksi 8.luokalla.

Valintakriteerit

Oppilas voi valita vapaasti niistä aineista, jotka jäljempänä esitellään. Oppilaan ja kodin on syytä harkita mahdollisimman tarkkaan, millaisia jatkosuunnitelmia oppilaalla on peruskoulun jälkeen, liittyvätkö jotkin aineet tuleviin ammatintoiveisiin tai haluaako oppilas muusta syystä syventyä johonkin aineryhmään? Mikään valinta ei poissulje yhtään jatko-opintopaikkaa. Valintalomakkeeseen (Wilma-kysely) merkitään toiveiden ja tarpeiden mukainen tärkeysjärjestys.

Valintojen toteutuminen

Kaikki valinnat eivät välttämättä toteudu. Syynä voi olla esim. valintojen vähäisyys tai lukujärjestystekniset syyt. Siksi on tärkeätä, että myös varavalinnat tehdään harkiten. Jos valintoja on muutettava, käydään oppilaan kanssa keskustelu uusista valinnoista.

Valinnaisaineiden arvioinnista

Valinnaisaine, joka on 2 vuosiviikkotuntia, arvioidaan numeroilla 4-10. Valinnaisaine, joka on 1 vuosiviikkotunti, arvioidaan hyväksytty/hylätty. Päättöarviointiin 9.luokan loppuun siirtyy arviointi aineesta, jota oppilas ei enää opiskele (ei valitse valinnaiseksi). Peruskoulun lopussa on yhteishaku toisen asteen oppilaitoksiin. Yhteishaun määräykset saattavat muuttua vuosittain. Kaikkien oppinaineiden opiskeluun kannattaa suhtautua vakavasti ja suorittaa ne parhaan kykynsä mukaan. Silloin saa elämänsä eväsreppuun tietoja ja taitoja. B2-kieli kuuluu lukuaineisiin ja sen arvosana lasketaan keskiarvoon.

Keskuskoulun tuntijako

 

 

7.luokka

8.luokka

9.luokka

Yhteiset aineet

 

 

 

Äidinkieli

4

3

3

Englanti

2

3

3

Ruotsi

1

2

1

Matematiikka

4

3

4

Biologia/Maantieto

2

3

2

Fysiikka/Kemia

2

3

2

Terveystieto

1,5

0,5

1

Uskonto/ET

1

1

1

Historia ja Yhteiskuntaoppi

2

2

3

Musiikki

1

1

0/2

Kuvataide

2

0/2

0/2

Käsityö

2

0/2

0

Liikunta

2

3

3

Kotitalous

3

0

0

Oppilaanohjaus

0,5

0,5

1

 

 

 

 

Valinnaiset aineet

0

4

4

 

 

 

 

Yhteensä

30

31

30

 Valittavat kurssit

Kädentaitokokonaisuus

Kaikki oppilaat valitsevat joko kuvataiteen (2 tuntia) tai käsityön (2 tuntia) kahdeksannelle luokalle. Kuvataide ja käsityö jatkuvat 7.luokalta, käsityössä on sisältönä sekä tekstiilityötä että teknistä työtä.

Valinnaisaineiden kokonaisuus

Allaolevassa taulukossa on lueteltu valinnaisainekurssit, joita voi valita 8. luokalle (4 tuntia). Kurssien kuvaukset löytyvät oheisilta sivuilta (valikko vasemmalla ylhäällä). On valittava myös neljä tuntia varavalintoja.

Tietotekniikka 2 tuntia (matemaattiset aineet)
Eläinkurssi 2 tuntia (reaaliaineet, biologia)
Historian huippuhetkiä 2 tuntia (reaaliaineet)
Kotitalous 2 tuntia (taito- ja taideaineet)
Valokuvaus, media ja piirtäminen 2 tuntia (taito- ja taideaineet)
Käsityö (tekninen työ), koviin materiaaleihin perustuva 2 tuntia (taito- ja taideaineet)
Projektikurssi käsityö, pehmeisiin materiaaleihin perustuva 2 tuntia (taito- ja taideaineet)
Liikunta 2 tuntia (taito- ja taideaineet)
Musiikki 2 tuntia (taito- ja taideaineet)
Lehtityö 2 tuntia (äidinkieli)
Espanja (B2) 2 tuntia (kielet)
Italia (B2) 2 tuntia (kielet)
Ranska (B2) 2 tuntia (kielet)
Saksa (B2) 2 tuntia (kielet)
Venäjä (B2) 2 tuntia (kielet)
Optional English 2 tuntia (kielet)
Taidekäsityö 2 tuntia (oppiainearajat ylittävät aineet)
Kaupunkiluonto 1 tunti (reaaliaineet)
Ohjelmointi 1 tunti (matemaattiset aineet)
Matematiikan lisäkurssi 1 tunti (matemaattiset aineet)
Turvallisuustaitoja arkeen 1 tunti (reaaliaineet, terveystieto)
Vapaa kuvataide 1 tunti (taito- ja taideaineet)
Tekninen työ (KÄ kovat materiaalit) 1 tunti (taito- ja taideaineet)
Kankaanpaino- ja värjäystekniikat (KÄ pehmeät materiaalit) 1 tunti (taito- ja taideaineet)
Arkipäivän asusteita ja tavaroita (KÄ pehmeät materiaalit) 1 tunti (taito- ja taideaineet)
Kuntosalikurssi 1 tunti (taito- ja taideaineet)
Ilmaisutaito 1 tunti (äidinkieli)
Lukukerho 1 tunti (äidinkieli)
Lehtityö 1 tunti (äidinkieli)
Luova kirjoittaminen 1 tunti (äidinkieli)
Englannin tukikurssi 1 tunti (kielet)
Höntsäruotsi 1 tunti (kielet)
Hjälp! 1 tunti (kielet)Lukuvuoden 2018-2019 taulukko
Ryhmä Oppiaine Valinnaisaine Tuntimäärä
Kädentaitovalinta Kuvataide   2
Monimateriaalinen käsityö   2
Matemaattiset
aineet
Matematiikka Matematiikka, syventävä 2
Matematiikka, tukikurssi 2
Tietotekniikka Tietotekniikka 2
Muut lukuaineet Biologia  Eläinkurssi  2
Kaupunkiluonto 2
   
Historia Historian huippuhetkiä 2
Yhteiskuntaoppi Taloustaitoa nuorille 1
Terveystieto Turvallisuustaitoja arkeen 1
Yhteiskuntaoppi Taloustaitoa nuorille 2
Taito- ja
taideaineetKotitalous Kotitalous 2
Kuvataide    
Valokuvaus, media ja piirustus 2
Kuvataiteen työpaja 2
Käsityö Käsityö, koviin materiaaleihin perustuva (TN) 2
Käsityö, pehmeisiin materiaaleihin perustuva 2
 
Tuki- ja harrastuneisuuskurssi, koviin materiaaleihin perustuva (TN) 1
Asustekurssi, pehmeisiin materiaaleihin perustuva (KÄ) 1
Kankaanpaino- ja värjäystekniikat, pehmeisiin materiaaleihin perustuva (KÄ) 1
Projektikurssi, pehmeisiin materiaaleihin perustuva (KÄ) 1
Liikunta Liikunta 2
Kuntosalikurssi 1
Musiikki Musiikki 2
  Musiikkiteknologia 1
Äidinkieli ja
muut kielet
Englanti Englannin tukikurssi 1
Optional English (englannin syventävä kurssi) 2
B2 Espanja Espanja (B2-kieli), valinta jatkuu 9. luokalle 2
B2 Italia Italia (B2-kieli), valinta jatkuu 9. luokalle 2
B2 Ranska Ranska (B2-kieli), valinta jatkuu 9. luokalle 2
Ruotsi Höntsäruotsi 1
B2 Saksa Saksa (B2-kieli), valinta jatkuu 9. luokalle 2
B2 Venäjä Venäjä (B2-kieli), valinta jatkuu 9. luokalle 2
Äidinkieli Ilmaisutaito 2
Ääntä! Ilmaisutaito 1
Lehtityö 2
Luova kirjoittaminen 1
Oppiainerajat ylittävät oppiaineet Biologia ja maantieto  Biologian ja maantiedon tutkimuskurssi  2
  Kuvataide ja käsityö Taidekäsityö 2
    Bullet Journal  1