Valinnaisaineet 2018-2019

Nivelvaihe, kahden OPS:n lukuvuosi 2018-2019 valinnaisaineissa.

Ensi lukuvuoden, 2018-2019, 9.luokkalaiset noudattavat vanhempaa opetussuunnitelmaa, nykyiset 7.luokkalaiset, tulevat kahdeksannet, noudattavat uutta opetussuunnitelmaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että valinnaisaineiden määrissä, kurssien nimissä ja sisällöissä on eroja. Näiden sivujen lukijan pitää olla erityisen tarkkana, että huomaa lukea nimenomaan oikeaa opasta.

Valinnaisaineiden valinnasta on kummassakin kokonaisuudessa omat ohjeensa. Valinnat tehdään koulun Wilmasivuilla vastaamalla kyselyyn. Kullekin oppilaalle on avoinna vain hänen ikäluokalleen oleva kysely.

Valinnaisaineet eivät vaikuta jatko-opintokelpoisuuteen. Kaikilla valinnoilla voi hakea toisen asteen oppilaitoksiin mille tahansa linjalle. Onnistuneista valinnoista voi olla hyötyä jatko-opinnoissa.