Keskuskoulu

Keskuskoulun lukuvuosisuunnitelma lukuvuodelle 2017-2018

Toiminta-ajatus, toimintaperiatteet, johtaminen, tavoitteet sekä painopistealueet lukuvuodelle 2017-2018

Päivitetty 19.8 2017/JMA
Keskuskoulu vastaa omalta osaltaan laadukkaan yleissivistävän perusopetuksen antamisesta forssalaisille lapsille ja nuorille. Toimimme yhtenäiskouluperiaatteen mukaisesti joustavasti luokkien 1-9 kouluna. Iltapäiväkerhotoimintaa tarjotaan 1.-2. luokkien oppilaille ja myöhäisinä kouluuntuloaamuina on tarjolla myös Aamupuuhis kello yhdeksästä kymmeneen.

Lasten kasvattaminen, yleissivistyksen lisääminen sekä opiskeluvalmiuksien kehittäminen ovat niitä tehtäviä, joiden avulla pyrimme kehittämään oppilaitamme vastuullisiksi yhteiskunnan kansalaisiksi.
Koulussamme näitä tavoitteita kohti pyritään korostamalla yhteisiä arvoja ja päämääriä, suvaitsevaisuutta, yhteistyön merkitystä sekä oppilaslähtöisyyttä. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle lapselle kaikin puolin turvallinen kasvuympäristö ja huolehtia oppilaiden hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti.

Lukuvuoden 2017-2018 aikana uusi opetussuunitelma astuu voimaan seitsemännen luokan kohdalla, yleinen osa toki koskee jo myös luokkia 8 ja 9. Sen mukana yläkoulun oppilaat ovat saamassa kaupungin puolelta käyttöönsä sekä oman läppärin että sitä varten latauskaapin, mitä toki oppilaat muutenkin voivat hyödyntää mm.tavaroiden säilytykseen. Luokkien 1-6 oppilaat saivat vastaavasti ipadin käyttöönsä. Oppilaiden liikkumista koulupäivän aikana on lisätty mm. liikuntavälkillä ja koulu on saamassa syksyn aikana uuden kiipeilyseinän. Liikkuva Koulu-tiimi on perustettu uutena YT-tiiminä likunnallisuutta lisäämään.

Koulun arjessa toimintaa ohjaavat ja suunnittelevat YT-tiimit, joita lukuvuonna 2017-2018 on seitsemän kappaletta. Kukin opettaja kuuluu yhteen YT-tiimiin. Tänä vuonna tiimit ovat:
*Oppimisen tuen ja koulun käytäntöjen tiimi
*Kodin ja koulun yhteistyötiimi
*KivaKoulutiimi
*Kestävän kehityksen tiimi
*Tapahtumatiimi
*Tykytiimi sekä siis uutena aloittava
*Liikkuva Koulu-tiimi

Henkilökunta on motivoitunut koulutuksiin hyvin ja opettajien pyrkimystä lisäkouluttautua on tuettu suhtautumalla myönteisesti koulutushakemuksiin. Lisäksi tykytiimi tukee omalta osaltaan toiminnallaan työssä jaksamista.