Keskuskoulu

Keskuskoulun lukuvuosisuunnitelma lukuvuodelle 2017-2018

Oppilaat sekä tuntikehyksen käyttö lukuvuonna 2017-2018

Keskuskoululla on yhteensä 361 koululaista, joista luokilla 1-6 on 111 oppilasta ja luokilla 7-9 vastaavasti on 250 oppilasta. Tyttöjä on 166 ja poikia 195 (tilanne 18.9.2017).

Tehostetun tuen oppilaita on yhteensä 57 ja erityisen tuen oppilaita on 9. Kuljetusoppilaita oppilaistamme on tänä lukuvuonna 43.

Tuntikehys kuluvana lukuvuonna jakautuu seuraavasti:
*Luokkien 1-6 vuosiviikkotunnit 162
*Luokkien 7-9 vuosiviikkotunnit 441
*OVTESIn tuntiperusteiset tunnit ja demonstraatiotunnit 38
*Erityisopetustunnit 82
Kaikki yhteensä 723 vuosiviikkotuntia

Päivitetty 28.2. 2018/JMA