Keskuskoulu

Keskuskoulun lukuvuosisuunnitelma lukuvuodelle 2017-2018

Laaja-alaisen osaamisen taitojen painotukset sekä monialaiset oppimiskokonaisuudet lukuvuonna 2017-2018

Laaja-alaisen osaamisen taidoista Keskuskoululla on lukuvuodelle 2017-2018 nostettu painopistealueiksi L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot sekä L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Uusi opetussuunnitelma tuo mukanaan seitsemän laaja-alaisen osaamisen taitoa, joiden harjoittaminen kuuluu jokaisen oppiaineen ja opettajan tehtäviin. Nämä taidot edesauttavat oppilaan kasvua yhteiskunnan jäseneksi. Olemme Keskuskoululla ottaneet tänä vuonna näistä esille edellä mainitut kaksi taitoa. Molemmat olivat painopistealueina jo viime lukuvuonna, mutta katsoimme ensin mainitun edelleen erittäin tärkeäksi, Keskuskoulu osallistuu pilottikouluna myös Lapset Puheeksi-menetelmän käyttöönottoon tämän lukuvuoden aikana. Oppilaan kohtaaminen ja välittäminen ovat siis keskiössä koulussamme edelleen.
Nyky-yhteiskunnassa on tärkeää kasvattaa lapsia ja nuoria huolehtimaan itsestään, vahvistaa heidän itsetuntoaan kaikin tavoin ja ohjata heitä selviämään myös koulun ulkopuolisissa haasteissa ja jokapäiväiseen arkeen kuuluvien asioiden hoidossa.
TVT-taitojen osaaminen on nyt ja tulevaisuudessa välttämätön kansalaistaito ja uusi opetussuunnitelma tuo sen entistä vahvemmin peruskouluun ja sen kaikkiin oppiaineisiin. Uudet älylaitteet kaikilla oppilailla ovat vahva panostus tälle osa-aluelle ja kyseinen painopistealue puolustaa tältäkin osin paikkaansa. Sähköisten materiaalien käyttöä on pyritty edistämään opetuksessa mm. PedaNetin käyttöä lisäämällä.

Kaikkien oppilaiden opintoihin tulee lukuvuoden aikana sisältyä vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus. Tavoitteena on oppilaiden työskenteleminen erilaisissa oppilasryhmissä, useampien aikuisten ohjaamana ja yli oppiainerajojen. Näissä oppimiskokonaisuuksissa osoitetut työskentelytaidot tulee kuitenkin ottaa arvioinnissa huomioon sen oppiaineen kohdalla, mihin työskentely on liittynyt.
Oppilaat pääsevät osallistumaan oppimiskokonaisuuksien toteuttamisen suunnitteluun. Lukuvuonna 2016-2017 toteutimme monialaisen oppimiskokonaisuuden kaikille oppilaille sekä syksyllä että keväällä, tänä vuonna panostamme vahvasti Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen ja monialainen oppimiskokonaisuutemme onkin Satavuotias Suomi ajoittuen erityisesti itsenäisyyspäivän läheisyyteen.
(Päivitetty 18.9. 2017/JMA)