Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Jokainen oppilas osallistuu lukuvuoden aikana vähintään yhteen monialaiseen oppimiskokonaisuuteen, jonka kesto on vähintään yhden kouluviikon määrän. Kokonaisuus voidaan toteuttaa joko yhden viikon aikana tai hajautettuna pidemmälle ajalle. Alasivuilla lisää Heikan koulun monialaisista oppimiskokonaisuuksista.

Lukuvuosi 2018-2019

Lukuvuoden 2018-2019 monialaisena oppimiskokonaisuutena Heikan koulussa perehdytään kierrättämiseen ja jätteen synnyn vähentämiseen. Koulun 4.-5. -luokkalaiset toimivat projektin vastuuluokkina huolehtien sen etenemisestä lukuvuoden aikana. Oppilaskunnan hallitus suorittaa projektiin liittyvän alkukartoituksen yhdessä oppilaskuntaa ohjaavien opettajien kanssa. Yhteistyötä tehdään Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa, josta mm. saapuu palveluneuvoja pitämään toiminnallisia oppitunteja kaikille luokka-asteille. Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat omissa kotiluokissaan luokassa syntyvän jätteen kierrätystavat ja he tuottavat projektiin liittyvää materiaalia koulun Peda.net-sivustolle koko oppimiskokonaisuuden ajan. Tätä työtä tehdään yli oppiaine- ja luokkarajojen. Kierrätys ja jätteen synnyn minimoiminen juurrutetaan osaksi pysyvää toimintakulttuuria Heikan koulussa.

MOK käyntiin yhteisellä päivänavauksella

4. luokka käynnisti koko koulun yhteisen jätehuoltoon- ja kierrätykseen suuntautuvan monialaisen oppimiskokonaisuuden tiistaina 6.9. pitämällään päivänavauksella. Siinä kuulimme, että tavallisen jalkapallon valmistuksessa tarvitaan 4 kiloa materiaalia, josta suurin osa jää jätteeksi. Aika määrä!
footballpitch.jpg