Forssan seudun OPS 2016

OPS2016 pohjamateriaalia johtajille

Ennen kuin yhteinen OPS-työ voi alkaa, on sinun johtajana varmistettava, että kaikki työyhteisösi jäsenet ovat lukeneet Esiopetuksen opetussuunnitelmatyön perusteet. Perusopetuksen opetussuunnitelmatyön perusteet: luvut 1-12 ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, opetus vuosiluokilla 1-2, 3-6, 7-9.    
    

Tärkein kyvykkyys nyt ja tulevaisuudessa on uteliaisuus.
Uteliaisuudella on arvoa myös työelämässä, jossa uusi ei kehity enää ylhäältä alas ja tuottavuus kehittyy työn imun kautta.

Me emme voi valita, olemmeko me mukana OPS-työssä. Meidän on oltava mukana kehittämässä Suomen esiopetusta ja koululaitosta. 

Tässä vielä muistin virkistämiseksi: 
    
Opetussuunnitelman perusteet

Opetushallitus on päättänyt 22.12.2014 opetussuunnitelman perusteista esiopetusta, oppivelvollisten perusopetusta ja lisäopetusta varten.

Esiopetuksen uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä jo 1.8.2015, mutta viimeistään 1.8.2016

Perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla hyväksyttyinä siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alusta.

- vuosiluokat 1-6 osalta 1.8.2016
- seitsemännen vuosiluokan osalta 1.8.2017
- kahdeksannen vuosiluokan osalta 1.8.2018
- yhdeksännen vuosiluokan osalta 1.8.2019  

Opetussuunnitelmaprosessissa on  mahdollisuus pohtia koulutyötä ja opetusta yhdessä ja organisoidusti:
    
-Missä ollaan nyt? Mistä ollaan valmiit luopumaan? Mitä kohti halutaan mennä? Mitä pitäisi tehdä?
Keskustele!

Kaikki mukaan! Keskeistä ei ole vain valmis asiakirja vaan prosessi. 

1. Mitkä ovat opetussuunnitelmauudistuksen näkökulmasta keskeiset käsitteet, jotka opettajan tulisi oppia/laatua kehittää?
2. Mitä tavoitteita asetat opetussuunnitelmatyölle?
Keskustele!

Näytä opettajille Jyrki Kasvin luento: Ei koulua vaan tulevaisuutta varten (24.11.2014). Luento löytyy sivuilta www.slideshare.fi. Mene sivuilla keskellä näkyvän suurennuslasin kohtaan. Kirjoita siihen Jyrki Kasvi ja etsi Jyrki Kasvin luennoista edellä mainitsemani luento.
Slideshare-sivustolta löytyy myös paljon muuta mielenkiintoista sisältöä, jota kannattaa hyödyntää opettajien kanssa. Education osiosta mm. 3.0:Mobile learning. Why nearable technology will change learning forever. Tai Jennifer Jonesin Developing Critical Thinking In Our Youngest Learnery. 

Jyrki Kasvin luennon jälkeen keskustelua:

Suomalaiset koulut käyttävät tietotekniikkaa vähiten Euroopassa!
    
- Tietoyhteiskunnan kansalaistaidot: tietotekniikan peruskäyttötaidot, medialuku- ja kirjoitustaidot, tietoturvataidot, digitaalinen sosiaalinen pääoma, tiedonhallintataidot.  Onko sinulla valmiuksia opettaa tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja? 
 - Suomalaisten koululaisten luottamus omiin tietoteknisiin taitoihin on laskenut vuosisadan alusta alkaen. Miksi?
 - Suuri osa nuorista ei osaa käyttää tietokonetta työvälineenä. Miten tähän pitäisi reagoida meidän päiväkodissa/koulussa?
 Keskustelua!
 
 
Tämän jälkeen  tarkempi perehtyminen yhteen laaja-alaiseen osaamisen osa-alueeseen. Jokainen yksikkö voi valita yhden osa-alueista ja miettikää, miten osa-alue voisi näkyä kevään toiminnassanne. Tutkikaa myös koulutuspäivien (27.-28.1.2015)  tuotokset ko. osa-alueista. Voi hyödyntää. ( Pedanet, seutuops).
  
 Osa-alueet ovat : 
     
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (jota sivuttiin Jyrki Kasvin luentomateriaalisssa)
Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Monilukutaito
Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.
 

Oman kuntanne ohjausryhmän jäsen huolehtii siitä, että kaikkien yksiköiden  opettajille on pidetty OPS2016 -iltapäivä helmikuun 2015 loppuun mennessä. Materiaalin voi kerätä Pedanettiin.

Lapset elävät tulevaisuudessa, myös päiväkodin ja koulun on oltava siellä!

Mukavia OPS- hetkiä,


Minna Lintonen

 
 
  
 

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti