Tanssiaskeleet

Tanssiaskeleet


1. AVAUSTANSSI


Alkuasento:
- T ja P vierekkäin ( tyttö pojan oikealla puolella) , katse 1. katsomoon päin, kädet käsissä

1. tyttöjen vuoro:
-taakse -yhteen (käännös), eteen -yhteen, tyttö pojan edestä
-sama takaisin
-taakse-yhteen, askel pariin päin (tanssiote) ja 6:lla valssilla puolikas kierros kääntyen 2. katsomoon päin
SAMA (ed. kokonaisuus) KERRATAAN , päätyen 1. katsomoon päin


2. poikien vuoro:
-poika tytön edestä (viereen), samalla tyttö liikkuu kaksi askelviereen askelta vasemmalle
-tyttö pojan edestä, samalla poika liikkuu kaksi askelviereen askelta vasemmalle
-poika tytön edestä, samalla tyttö liikkuu kaksi askelviereen askelta vasemmalle ja askel - käännös
SAMA KERRATAAN, ALOITTAEN 2. KATSOMOSTA

3. ristiote:
-ristiotteessa, taakse- yhteen, eteen-yhteen, sama takaisin
-ympäri 1,5 kierrosta (päätyen 2. katsomoon)
-taakse-yhteen, eteen-yhteen, sama takaisin 
-ympäri 1 1/4 (katse "Feeniks kyltteihin" päin), samalla ote muuttuu perhosotteeksi
-paikalla 4 askel-viereen (keinuvaa) askelta
-samoilla askeleilla liikutaan vastakkaiseen suuntaan
-sama kuin edellä: paikalla 4 askel-viereen askelta ja liikkuen 4 askel-viereen askeleella päätyen 1. katsomoon päin

4. tyttöjen puolikas vuoro:
-askeleet samat kuin tyttöjen vuorossa, mutta tanssitaan vain 1. katsomoon päin
-eli 6.lla valssilla ympäri, päätyen 1. katsomoon päin

5. poikien vuoro:
ks. poikien vuoro


2. DO SA DO MIXER

Alkuasento: pareittain vastakkain, kädet käsissä, tyttö ulkopiirissä, poika sisäpiirissä

-askel viereen x 2 (vastapäivään piirin kehällä) , 2 laukkaa ja 3. viereen, sama takaisin
-sivu-ristiin-sivu-askelviereen, sama takaisin
-tyttö ja poika irrottavat kädet ja ohittavat toisensa oikealta puolelta --> parin vaihto. Eli eteenpäin 1-4 ja taakse 5-8


3. MIGNON (kehruuvalssi)

Alkuasento: pareittain vastakkain, tyttö ulkopiirissä, poika sisäpiirissä, tanssisuunta piirissä vastapäivään, tytön vasen, pojan oikea käsi kiinni

-käsien puoleisten jalkojen heilautus ristiin, sama toisella jalalla eli heilautus, heilautus ja parin kautta ympäri (pari vaihtuu) 
-sama uudestaan
-uusi pari ja tanssiote: 2 x vetoaskelta tanssiotteessa (eli askel-veto x 2, sama takaisin
- 4:llä valssilla ympäri


4. JIFFY MIXER


Alkuasento: pareittain vastakkain, T ulkopiirissä, P sisäpiirissä, kädet yhdessä (kämmenet), hieman yli olkapäiden

-T oikea ja P vasen jalka aloittaa: kantakosketus sivulle x 2 ja askel viereen x 2
- sama takaisin
-parit irroittavat otteensa: hyppy-taputus (hypätään taaksepäin) x 4 ja neljällä askeleella uusi pari (T siirtyy piirissä vastapäivään ja P myötäpäivään)


5. LAMBETH WALK


Alkuasento: T ulkopiirissä ja P sisäpiirissä, katse vastapäivään, käsikynkkäote

- 2 askelta eteenpäin piirin kehällä (uloimmat jalat aloittavat eli T oikea ja P vasen) + vaihtoaskel 
-sama kerrataan
-4 askelta piirin kehällä eteenpäin (1-4), irroitus parista ja käännöslenkki (taputus viidennellä)
-6-8 askeleet kohti uutta paria (kyynärkoukku)
-käsikynkkä ympäri (1-8) myötäpäivään, suunnanvaihto (1-4) ja PADAM (taputussarja)


6. POMPADOUR

Alkuasento: piirin kehällä vierekkäin, tyttö ulkopiirissä, poika sisäpiirissä, tyttö hiukan pojan etupuolella, perhosote

-liikutaan sisäpiiriin päin: askel -taakseristiin-askel-näpäytys -> sama takaisin
-askel-näp x 4 (liikutaan hieman eteenpäin)

-edellinen kokonaisuus kerrataan -> viimeisen näp-askeleen jälkeen käännytään parin kanssa vastakkain

-piirisiirtyminen: molemmat liikkuvat vasemmalle sivu-risti askeleilla (sivu-risti-sivu-näp) ja takaisin
-oman parin kanssa vasemmat kädet (myös vasen jalka edessä) kiinni , paino eteen-taakse ja vaihdetaan paikkaa vaihtoaskeleilla (tyttö nyt sisäpiirissä ja poika ulkopiirissä)

-piirisiirtyminen: liikutaan sivu-risti askeleilla oikealle ja takaisin (sama kuin edellisessä, mutta nyt oikeat kädet kiinni + oikea jalka edessä), paino eteen taakse ja vaihdetaan paikkaa 
-tyttö takaisin ulkopiiriin, perhoste7. LA CACONNE

Alkuasento: pareittan vierekkäin paripiirissä vastapäivään kääntyneinä (T ulkopiirissä ja P sisäpiirissä)

-molemmat ottavat ensimmäisen askeleen sisäjalalla eteenpäin eli askel, pyyhkäisy poispäin parista, askel -askel 
- sama kerrataan (ulkojalka aloittaa) eli askel- pyyhkäisy (pariinpäin) askel-askel
- vaihtoaskel, askel, askel (sama kerrataan)
(x2)
-oik. kädet kiinni, kumarrus, vaihtoaskel (paikanvaihto)
-sama vasemmat kädet kiinni, kumarrus, vaihtoaskel 
(x 2)


8. SALTY DOG RAG

Alkuasento: pareittain rinnakkain piirissä, T ulkopiirissä, P sisäpiirissä, ristiote

A osa:
-sivuristiaskel ulkopiiriin ja sama takaisin (1-8) 
-päkiä-kanta-askeleet eteenpäin x 4 (1-8)
-alku kerrataan uudestaan, mutta 4. askeleella tyttö siirtyy pojan eteen piirin kehälle (vas. kädet jäävät kiinni) 
-->sivuristiaskeleet
(T liikkuu sisäpiiriinpäin ja P ulkopiiriinpäin) ja ympäri (1-8)
-4:llä ympäri (molempien oik. kädet kiinni) parin kanssa (1-8)
(sama toistetaan)

B osa:
-molempien oikea kanta sivulle, vasen-kanta, kannat ulos-sisään-polku polku (1-8)
-päkiä-kanta-askeleet eteenpäin x 4 (1-8)
(x2)
-lopuksi sama kuin A osan lopussa eli
- tyttö pojan eteen (vas. kädet) --> sivuristiaskeleet
-4 ympäri (oik. kädet)
(x2)

9. VELETA

Alkuasento: tyttö ulkopiirissä ja poika sisäpiirissä, tytön vasen ja pojan oikea käsi kiinni

-seläkkäin ja vastakkain (liikutaan vastapäivään), käden vaihto, seläkkäin ja vastakkain
-sama toiseen suuntaan: seläkkäin ja vastakkain, käden vaihto, seläkkäin ja vastakkain

tanssiote: YM-PÄ-RI + vetoaskel x 2
-4:llä valssilla ympäri


10. TANGO

Alkuasento: Pareittain tanssiotteessa, P sisäpiirissä, T ulkopiirissä

A: 
neliöaskel
-pojat aloittavat oikealla ja tytöt vasemmalla jalalla: Neliöaskel (pitkä-lyhyt-lyhyt- pitkä-lyhyt-lyhyt tai askel-sivulle-yhteen- askel-sivulle-yhteen) (1-4)
-sama kerrataan (5-8)

B:
ristiaskel
-tytöt vj. pojat oj. ristiaskel (ristiin- askel-yhteen)
-sama toiseen suuntaan (ristiin- askel-yhteen) (1-4) 
-sama kerrataan (5-8)

A ja B kerrataanC: Promenadi
-Pojat vasemmalla, tytöt oikella jalalla aloittaen (menosuunnan puoleiset kädet käsi kädessä eteenpäin ojennettuina)
-6 askelta kävellen eteenpäin, 7. askel pojat astuvat vasemmalla jalalla hieman sivulle, tytön oikea jalka pojan vasemman jalan viereen, taivutus ja ylös (8)
Sama uudestaan (1-8)

D: Neliöaskel x 2
E: Ristiaskel x 2

Tanssi alkaa alusta11. WIENERVALSSI

Alkuasento: molemmat (P ja T) piirin kehällä, tyttö pojan edessä, tanssiote

a) valssi- valssi ja ympäri x 4 (tyttö aloittaa vasemmalla taakse, poika oikealla eteenpäin) 
-viimeisellä eli 4.llä ei mennä ympäri vaan T siirtyy P viereen

b) tytön pujottelu
-P liikkuu 2 askel-viereen askelta ulkopiiriin-sisäpiiriin
-T kiertää/pujottelee pojan valssin askeleilla, aloittaen oikella jalalla (o-v-o-v)
x 4

c) tyttö kiertää pojan neljällä valssiaskeleella (poikien oikea polvi lattiassa) ja yhdessä 4:llä valssiaskeleella eteenpäin, aloittaen oikealla jalalla 
x 4

d) poika kiertää tytön 4 valssiaskeleella, tyttö liikkuu: ulkopiiriin- sisäpiiriin
ja yhdessä 4:llä valssiaskeleella eteenpäin aloittaen oikealla jalalla 
x 4
- viimeisellä valssiaskella T siirtyy P eteen (molemmat piirin kehällä, T vasen ja P oikea käsi kiinni)

e)-T pyörähtää vasemman käden alta ja ottaa oikella jalalla askeleen taaksepäin (eli pyörähdys- taakse) x 8
-P liikkuu koko ajan eteenpäin , aloittaen oikealla jalalla


f) valssit: tanssiotessa, 16 valssin askelta