ohjelmisto/tanssiaskeleet

ohjelmisto/tanssiaskeleet

WANHOJEN TANSSIT 2019

1. Avaustanssi
2. Do Sa Do Mixer
3. Mignon (kehruuvalssi)
4. Jiffy Mixer
5. Lambeth Walk
6. Pas d`Espagne

7. La Chaconne
8. Salty Dog Rag
9. Veleta
10. Tango
11. Wienervalssi
12. Yllätystanssi

(2-5 parinvaihtotansseja. 1 ja 6-11 oman parin kanssa)

1. AVAUSTANSSI

1. tyttöjen vuoro
2. poikien vuoro
3. ristiote
4. tyttöjen puolikas vuoro
5. poikien vuoro

2. DO SA DO

Alkuasento: pareittain vastakkain, kädet käsissä, tyttö ulkopiirissä, poika sisäpiirissä

-askel viereen x 2 (vastapäivään piirin kehällä) , 2 laukkaa ja 3. viereen, sama takaisin

-sivu-ristiin-sivu-askelviereen, sama takaisin
-tyttö ja poika irrottavat kädet ja ohittavat toisensa oikealta puolelta --> parin vaihto. Eli eteenpäin 1-4 ja taakse 5-8


3. MIGNON (kehruuvalssi)

Alkuasento: pareittain vastakkain, tyttö ulkopiirissä, poika sisäpiirissä, tanssisuunta piirissä vastapäivään, tytön vasen, pojan oikea käsi kiinni

-käsien puoleisten jalkojen heilautus ristiin, sama toisella jalalla eli heilautus, heilautus ja parin kautta ympäri (pari vaihtuu) 
-sama uudestaan

-uusi pari ja tanssiote: 2 x vetoaskelta tanssiotteessa (eli askel-veto x 2, sama takaisin
- 4:llä valssilla ympäri


4. JIFFY MIXER

Alkuasento: pareittain vastakkain, T ulkopiirissä, P sisäpiirissä, kädet yhdessä (kämmenet), hieman yli olkapäiden

-T oikea ja P vasen jalka aloittaa: kantakosketus sivulle x 2 ja askel viereen x 2
- sama takaisin

-parit irroittavat otteensa: hyppy-taputus (hypätään taaksepäin) x 4 ja neljällä askeleella uusi pari (T siirtyy piirissä vastapäivään ja P myötäpäivään)

5. LAMBETH WALK

Alkuasento: T ulkopiirissä ja P sisäpiirissä, katse vastapäivään, käsikynkkäote

- 2 askelta eteenpäin piirin kehällä (uloimmat jalat aloittavat eli T oikea ja P vasen) + vaihtoaskel 
-sama kerrataan

-4 askelta piirin kehällä eteenpäin (1-4), irroitus parista ja käännöslenkki (taputus viidennellä)
-6-8 askeleet kohti uutta paria (kyynärkoukku)

-käsikynkkä ympäri (1-8) myötäpäivään, suunnanvaihto (1-4) ja PADAM (taputussarja)

6. PAS D´ESAPAGNE

Alkuasento: parit vierekkäin, vastapäivään kääntyneinä, T ulkopiirissä ja P sisäpiirissä, kädet käsissä

-Ulkojalalla aloittaen kolmijakoinen askel (P vasen ja T oikea) eteenpäin , sisäjalan tuonti ulkojalan viereen, peruutus ja käännös
- sama uudestaan
-vastakkain, tyttö käden alta (vaihdetaan paikkaa) ja 2 x vetoaskelta (käsien suuntaan)
-poika käden alta ja 2 vetoaskelta (käsien suuntaan)
-tanssiote, 2 x veto, sama toiseen suuntaan
-4 valssilla ympäri


7. LA CACONNE

Alkuasento: pareittan vierekkäin paripiirissä vastapään kääntyneinä (T ulkopiirissä ja P sisäpiirissä)

-molemmat ottavat ensimmäisen askeleen sisäjalalla eteenpäin eli askel, pyyhkäisy poispäin parista, askel -askel 
- sama kerrataan (ulkojalka aloittaa) eli askel- pyyhkäisy (pariinpäin) askel-askel
- vaihtoaskel, askel, askel (sama kerrataan)
(x2)

-oik. kädet kiinni, kumarrus, vaihtoaskel (paikanvaihto)
-sama vasemmat kädet kiinni, kumarrus, vaihtoaskel 
(x 2)8. SALTY DOG RAG

Alkuasento: pareittain rinnakkain piirissä, T ulkopiirissä, P sisäpiirissä, ristiote

A osa:
-sivuristiaskel ulkopiiriin ja sama takaisin (1-8) 
-päkiä-kanta-askeleet eteenpäin x 4 (1-8)
-alku kerrataan uudestaan, mutta 4. askeleella tyttö siirtyy pojan eteen piirin kehälle (vas. kädet jäävät kiinni) 
-->sivuristiaskeleet
(T liikkuu sisäpiiriinpäin ja P ulkopiiriinpäin) ja ympäri (1-8)

-4:llä ympäri (molempien oik. kädet kiinni) parin kanssa (1-8)
(sama toistetaan)


B osa:
-molempien oikea kanta sivulle, vasen-kanta, kannat ulos-sisään-polku polku (1-8)
-päkiä-kanta-askeleet eteenpäin x 4 (1-8)
(x2)

-lopuksi sama kuin A osan lopussa eli
- tyttö pojan eteen (vas. kädet) --> sivuristiaskeleet

-4 ympäri (oik. kädet)
(x2)


9. VELETA

askeleet myöhemmin!

10. TANGO

Alkuasento: Pareittain tanssiotteessa


A: 
neliöaskel
1-4. pojat aloittavat oikealla ja tytöt vasemmalla jalalla: Neliöaskel (pitkä-lyhyt-lyhyt- pitkä-lyhyt-lyhyt)
5-8. kerrataan


ristiaskel
1-4 tytöt vj. pojat oj,ristiaskel (paino ristiaskeleen ottaneelle jalalle- pitkä), parin kautta käännös lyhyt-lyhyt, ristiaskel vastakkaiseen suuntaan (pitkä), nousu parittain rinnakkain menosuuntaa kääntyen (lyhyt-lyhyt)

5-8. kerrataan

Neliöaskel x 2 ja ristiaskel x 2 kerrataan

Promenadi

Pojat vasemmalla, tytöt oikella jalalla aloittaen (menosuunnan puoleiset kädet käsi kädessä eteenpäin ojennettuina)
6 askelta kävellen eteenpäin, 7. askel pojat astuvat vasemmalla jalalla hieman sivulle, tytön oikea jalka pojan vasemman jalan viereen, poika vetäisee ripeästi tytön eteensä käsivarrelleen. Ponnistus takaisin (8)
Sama uudestaan (1-8)

Neliöaskel x 2

Ristiaskel x 2

Tanssi alkaa alusta

päivitetään!

11. WIENERVALSSI

(molemmat (P ja T) piirin kehällä, tyttö pojan edessä)

-valssi- valssi ja ympäri x 4
-tytön pujottelu
-tyttö kiertää pojan (poikien oikea polvi) ja 4:llä valssiaskeleella eteenpäin
-poika kiertää tytön ja 4:llä valssiaskeleella eteenpäin
-pyörähdys-vaihto x 8 
-valssit