Lukion oppimäärä

Lukion oppimäärä (vuosiluokat 17-20)

  • Lukion oppimäärän voi suorittaa 2-4 vuodessa. Opinto-ohjelman tulee käsittää kaikki pakolliset kurssit sekä syventäviä ja soveltavia kursseja. Kurssien kokonaismäärän on oltava vähintään 75. Valtakunnallisia syventäviä kursseja pitää olla vähintään 10. 
  • Opiskelija, joka ei saa lukion päättötodistusta, ei saa myöskään ylioppilastodistusta.
  • Keväällä ylioppilaaksi aikovan opiskelijan on suoritettava opinto-ohjelmansa mukaiset oppimäärät hyväksytysti 3. jakson loppuun mennessä. Erityistapauksessa opinnot on täydennettävä 4. jakson loppuun mennessä. Koulu ilmoittaa YTL:lle toukokuun 5. päivään mennessä ne opiskelijat, jotka eivät saa lukion päättötodistusta.
  • Syksyllä ylioppilaaksi aikovan tulee suorittaa opinto-ohjelmansa hyväksytysti 1. jakson aikana. Koulu ilmoittaa YTL:lle lokakuun lopussa ne opiskelijat, jotka eivät saa lukion päättötodistusta.

Lukion päättöarviointi (vuosiluokat 17-20)

  • Opiskelija on suorittanut oppiaineen oppimäärän, kun hän on suorittanut oppiaineen pakolliset ja valitsemansa valtakunnalliset syventävät kurssit, joista vähintään 2/3 on hyväksytysti opiskeltuja.

 

  • Oppiaineen päättöarvosanan pohjana on numeroin arvosteltujen pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien aritmeettinen keskiarvo.
  • Abi voi korottaa oppiaineen päättöarvosanaa erillisessä kuulustelussa. Arvosanan korottamiselle voi olla perusteena syventävien ja soveltavien kurssien aikana annettu lisänäyttö sekä se, että opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat. Päättöarvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan ko. aineen opettajat yhdessä.
  • Opiskelija voi halutessaan kysyä päättöarvioinnin perusteita rehtorilta. Jos opiskelija on tyytymätön päättöarviointiin, hän voi pyytää päätöksen uusimista kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan ko. aineen opettajat yhdessä.

 

  • Päättötodistuksen suoritusmerkinnät. Numeroin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää viimeisen opintovuoden 3. jakson aikana, hän on oikeutettu saaman päättötodistukseen suoritusmerkinnän seuraavista oppiaineista: liikunnasta, sellaisesta oppiaineesta, jossa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä vieraasta kielestä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain kaksi kurssia.
  • Maahanmuuttajaopiskelija voi saada arvosanan suomi toisena kielenä vieraskielisille -oppimäärän mukaan, vaikka hän opiskeleekin äidinkielen (suomen kielen) kursseilla. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä