Toimintaohjeita epidemiatilanteessa

Etäopetus 23.8.-5.9., lähiopetukseen palataan 6.9.

Ykkösten huoltajailta: pidetään etänä to 2.9. klo 18-19.30, ryhmänohjaajat toimittavat Teams-/Zoom-linkit. 

Yo-kokeet ja korona: https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen . Lukio ei siirry abien osalta kokonaisvaltaiseen etäopetukseen 6.9. alkaen (kuten Riihimäki ja Hämeenlinna), vaan kokelaat voivat suojautua omaehtoiseen karanteeniin halutessaan 1-10 koulupäivän ajaksi (huoltajat anovat lupaa ro:lta). Tätä mieltä oli 62 % Wilma-kyselyn 158 vastaajasta. Ks. tärkeimmät yo-kirjoitus asiat täältä: https://peda.net/forssa/forssan-yhteislyseo/paivitettavia-sivuja/opiskelu/yliioppilastutkinto/s2y 

Yo-info pidetään Teamsissa to 2.9. klo 11.25-11.40 (Simo):
Linkki torstain infoon: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä. (kaksi erillistä mutta sisällöltään samanlaista infoa kutsuntojen takia).

Uusintakokeet 7.-9.9. Ilmoittautumiset ovat voimassa. 

Opiskelijakunnan kokous pidetään oppituntien luokissa ke 8.9. klo 11.45-13.

Koulukuvaus ke 6.10.

Tiedote 27.5.2021

======
Tiedote 27.5.2021

Taustaa. Seudun sivistysjohtajien tiedote: 

"Forssan seudun kunnat ovat keskustelleet seudun koronatilanteesta ja pandemiaryhmän suosituksesta. Kunnat ovat yhdessä yksimielisesti päättäneet, että seudun yläkoulut ja lukio jatkavat toistaiseksi lähiopetuksessa. Päätös perustuu Forssan seudun rauhalliseen koronatilanteeseen.  

Kouluissa noudatetaan koronaturvallisuuteen liittyviä ohjeita THL:n suositusten ja ohjeiden mukaisesti.  

Seuraamme myös tarkasti koronatilannetta ja tarvittaessa meillä on valmius siirtyä nopeasti etäopetukseen tilanteen niin vaatiessa. " 

Lyseo siis jatkaa päättöviikon ohjelmaa (kokeet!) erityisiä turvallisuusnäkökulmia huomioiden! Maskipakko luokissa! Luokissa vietettävä aika suunnitellaan mahdollisimman lyhyeksi. 

Yo-todistusten jakaminen toteutetaan 3. kesäkuuta suunnitelmien mukaan ulkona ryhmittäin, mutta ryhmäkohtaisesta kuvauksesta luovutaan. Huoltajien ei toivota saapuvan paikalle (tilaisuus on lyhyt ja ei-juhlallinen). 

 • Kokoonnutaan koulun sisäpihalle ryhmittäin.
 • A klo 13.00, B klo 13.20, C klo 13.40, D klo 14.00, E klo 14.20 ja 17-ryhmä sekä i/y ja aikuisopetus klo 14.40.
 • Jos et pääse tällöin paikalle, tule hakemaan todistukset koululta myöhemmin. Jos et pääse paikalle, asiasta ei tarvitse ilmoittaa erikseen!


Teemapäivä 4.6. (jossa olisi ollut mm. salissa esitelmiä, kahvitusta ja liikuntaa) perutaan

Päätökset on tehty yhteistyössä johtokunnan pj. Timo Norrin kanssa 27.5.2021.


Tiedote 27.5.2021 päättyy tähän
================================================

1)
Johtokunta päätti 7. huhtikuuta, että lyseo palaa lähiopetukseen ma 12.4.

2) Johtokunta tarkastelee asiaa seuraavan kerran viimeistään ke 21.4.

3) Korona-syyn takia huoltaja voi edelleen merkitä opiskelijan poissaolijaksi viikko kerrallaan.

4) Jos lähipiirissä on altistunut tai lähipiirissä on joku, jolla on koronan oireita (ilman negatiivista testitulosta), kouluun ei saa tulla!

5) Tartuntatautilääkäri Teppo Tähtinen korostaa erittäin suurta huolellisuutta: maskit, käsihygienia ja turvavälit!

6) Penkkareita ei pidetä huhtikuussa.

7) Penkkareiden ja Wanhojen tanssien tilannetta tarkastellaan johtokunnan kokouksessa 21.4..

a. Jos penkkarit järjestetään, ne pidetään ulkotilaisuutena. Mitä tämä kuulostaa, abit?

b. Wanhojen tanssien toteutuminen 14. toukokuuta riippuu täysin seutukunnan tautitilanteesta. Tällä hetkellä näyttää sltä, että toukokuussa ei ainakaan voida järjestää yleisötilaisuuksia. Wanhoihin tansseihin ei tässä tapauksessa voitaisi ottaa yleisöä, vaan tanssit striimattaisiin (ja korkeintaan ykköset olisivat yleisönä). Toivottavasti ymmärrämme kaikki tämän tilanteen.

 

 

VANHOJA
 1. Forssan yhteislyseolla on päättö- eli koeviikko 29.3.-9.4.
 2. Päättöviikko järjestetään lähes täysin etänä.
 3. Jos opettaja päättää opetusryhmäänsä kuultuaan, koululla voidaan pitää kokeita. Maksimioppilasmäärä yhdessä opetustilassa on viisi opiskelijaa.
 4. Pienryhmätapaamisia, joissa on maksimissaan viisi opiskelijaa, voidaan järjestää.

 

Päätöksen taustalla ovat mm. seuraavat asiat:

 • Sivistysjohtaja Jarmo Pynnösen päätös: lukion opetus järjestetään pääosin etäopetuksena 5.4. asti.
 • Tartuntatautilääkäri Teppo Tähtistä on konsultoitu 24.3.21 asiassa: hän kannattaa ko. päätöstä.
 • Johtokunnan pj. Timo Norrin kanssa on asiasta pidetty puhelinpalaveri 24.3.21, jossa päädyttiin tähän ratkaisuun.
 • Opiskelijakunnan hallituksen pj. Samuli Ruohosen kanssa pidettiin puhelinpalaveri 24.3.21. Löysimme mahdollisia ratkaisuja myös hieman laajemman lähikoeviikon toteuttamiseen, mutta siihen ei siis päädytty.
 • Päätös on linjassa seutukunnan peruskoulujen etäopetuksen jatkamisen kanssa (peruskoulujen päätös on tosin vain pääsiäiseen saakka tässä vaiheessa).
 • Muutamat opiskelijat ovat jo ilmoittaneet, että eivät voi tulla kouluun esim. lähipiirin riskiryhmäläisen takia. à kokeiden suorittaminen siirtyisi koko koeviikon osalta näiden opiskelijoiden kanssa.
 • On monin tavoin perusteltua, että koko päättöviikko pidetään samalla tavoin eli jatkamme ”etänä” myös pääsiäisen jälkeen 9.4. asti.

 

 

Päättöviikon järjestäminen pääosin etänä aiheuttaa monia haasteita.

 • Kurssien arviointi osin etäkokeen perusteella on huomattavan haasteellista.
 • Ykköset ja kakkoset tekevät kurssivalinnat huhtikuun alkupuolella.
 • Kouluterveyskyselyn toteuttamista pitää siirtää.

 

Me kuitenkin selviämme näistä haasteista! Nyt on aika varmistaa, että virus ei pääse leviämään lyseolaisiin (opiskelijat ja työntekijät) ja heidän lähipiiriinsä!

 

Ruokakassi ja koulussa ruokailu päättöviikolla

 • Ruokakassijakelu jatkuu päättöviikon loppuun. Vararehtori Taina Kemppi tiedottaa asiasta.
 • Jos koe on koululla, oppilaat saavat koulusta ”eväitä”. Opettaja ilmoittaa koeryhmästä ruokalaan hyvissä ajoin (Wilma: Marita Rikassaari)

 

Ma 12.4. alkaa uusi jakso, toivokaamme että voidaan kaikki tulla silloin lyseolle!

 

24.3.2021

 

Simo Veistola

 1. Yo-kokeet jatkuvat 31.3. asti, koe/päivä.


Hei

Valtakunnallisten määräysten takia

Lyseo

 • siirtyy etäopetukseen 8.3. alkaen (etäopetus jatkunee kolme viikkoa)
 • ruokakassijakelu järjestetään
 • 1-5 opiskelijan pienryhmäopetusta ja kokeita voidaan järjestää lukiolla
 • viikolla 10 voidaan pitää lukiolla kokeita turvamääräyksiä noudattaen
 • yo-kirjoituksien ajankohdasta tiedotetaan valtakunnan tasolla myöhemmin, todennäköisesti aikataulu ei muutu/SV 26.2.

Simo Veistola


============

Abeille on suositeltu karanteenia kaksi viikkoa ennen kirjoituksia. Sairaana tai karanteenista ei voi osallistua yo-kokeisiin. Yo-koetilojen turvavälit maksimoidaan. Äidinkielen ja englannin koepäivinä muu koulu on itsenäisessä opiskelussa, jotta opettajat vapautuvat koevalvojiksi.

- Me kaikki käytämme maskeja! Maskia ei kuitenkaan tarvitse käyttää, jos siihen on erityinen syy. Ymmärrämme, että altistumisen, karanteenin ja sairastumisen voimme välttää vain jos me kaikki noudatamme hygeniaohjeita.==============
27.1.21
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri suosittaa, että Forssan yhteislyseo siirtyy hybridiopetukseen. Suositus jatkuu 15. helmikuuta asti.

Alla oleva linjaus on tehty johtokunnan pj Timo Norrin, opettaja- ja opiskelijakunnan kanssa 19.1.2021.

Abiturientit jatkavat opetusjakson normaalisti ke 27.1. asti. Torstaina 28.1. alkaa päättöviikko. Päättöviikon kokeissa koetiloja lisätään siten, että yhdessä luokkatilassa on maksimissaan 24 opiskelijaa.

Myös ykköset ja kakkoset jatkavat näillä näkymin normaalisti ke 27.1. asti. Myös ykköset ja kakkoset tekevät päättöviikon kokeet lukiolla, luokkatilassa on maksimissaan 24 opiskelijaa. Päättöviikolla ei pidetä vanhojen tanssien harjoituksia.

Neljäs opintojakso alkaa maanantaina 8.2, abit ovat siirtyneet tällöin lukujaksolle. Ykkösten ja kakkosten opetus alkaa näillä näkymin lähiopetuksena, mutta ryhmien kokoa pienennetään siten, että luokkatilassa on alle 30 opiskelijaa.

Tarvittaessa ykkösten ja kakkoisten osalta siirrytään nopeallakin aikataululla etäopetukseen.


OKM ja THL 28.1.2021
Koronavirusilmaantuvuus on syksyn aikana vaihdellut suuresti, mutta suuri osa Suo-mesta on pysynyt pitkään epidemian kiihtymis- tai leviämisvaiheessa. Alueelliset tilan-teet myös vaihtelevat nopeasti. Ikäryhmäkohtainen tarkastelu osoittaa, että lukioikäiset opiskelijat kuuluvat joukkoon, jossa koronavirusinfektion ilmaantuvuus on huomatta-vasti korkeampi kuin muissa ikäryhmissä, eli virus kiertää aktiivisesti juuri nuoressa ai-kuisväestössä. Tämän ikäryhmän kokoontumisiin liittyy siis kohonnut riski tartunnoille.
Ottaen huomioon valtakunnallisen koronavirusepidemiatilanteen sekä koulutuksen ja ylioppilastutkinnon turvallisen järjestämisen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja opetus- ja kulttuuriministeriö suosittelevat, että perinteisiä penkinpainajaisia ei järjestetä ko-ronavirusepidemian aikana. Vanhojen tansseja ja muita juhlallisuuksia suositellaan siirrettäväksi myöhempään ajankohtaan huomioiden epidemiatilanne. Penkinpainajaisten ja vanhojen tanssien perinteelle on myös hyvä pyrkiä löytämään korona-aikaan sopivia terveysturvallisia toteutustapoja.
Vanhojen tanssien, penkinpainajaisten ja muiden juhlatilaisuuksien järjestämisessä lu-kiokoulutuksen järjestäjän on tärkeää seurata aktiivisesti koronaepidemian kehitystä ja toimia kansallisten ja paikallisten määräysten, ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Koulutuksen järjestäjä päättää niitä koskevan voimassa olevan lainsäädännön puitteissa opetuksen tarkoituksenmukaisesta ja turvallisesta järjestämisestä viranomaisten suosi-tukset huomioiden.

========
Lyseolta on mahdollisuus noutaa etäopetuksen aikana viikoittainen ruokakassi (jakelupäivä tiistai, tilaus on tehtävä edellisen viikon torstihin mennessä). Vararehtori Taina Kemppi tiedottaa tästä. Etäopetusjakson aikana voidaan pitää pienryhmäopetusta ja –ohjausta lukiolla turvallisuussäännöksiä noudattaen.

Toimintaohjeita epidemiatilanteessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ylläpitää valtakunnallisia internetsivuja, joilta löytyy ajankohtaisin tieto, klikkaa 

Viruksen torjunta lyseolla 

- Lataa koronavilkku. Muista päivittää uusin versio.
- Käytä kasvomaskia, jos et voi välttää lähikontaktia.


Maski pitää vaihtaa uuteen, jos sen poistaa tai jos se kostuu tai likaantuu. Lisää käyttöohjeita www.thl.fi
Varaa käyttöösi niin monta maskia kuin päivän aikana todennäköisesti tarvitset. Koska kyse on maskin käytön suosituksesta, Opetushallituksen ohjeen mukaan maskien hankinnasta ja kustannuksista toisella asteella vastaavat ensisijaisesti opiskelijat itse. Maskeja on tilattu kouluun, joten niitä voi saada perustellusti lyseolta. 

Nämä tarkennetut ohjeet jaetaan koska viruksen leviäminen seutukunnalla on mahdollista/todennäköistä
. Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Arkielämässä tartuntoja voi ehkäistä huolehtimalla käsihygieniasta ja välttämällä lähikontakteja muihin ihmisiin.  

Oikein toimimalla voimme mahdollisesti hallita viruksen leviämistä seutukunnallamme ja lähipiirissämme, voimme saada yo-kokeet suoritettua ilman ongelmia jne. 

Vaikka itse olisit huoleton viruksen suhteen, suojele muita estämällä sairastumisesi! 

Älä tule kouluun, jos olet sairas tai sinulla on vähäisiäkin hengitystieinfektion oireita. Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky: linkki.

Voit myös tehdä oirearvion Omaolo-palvelussa. Palautteessa saat ohjeet testiin hakeutumisesta ja tiedon siitä, kuinka kiireellisesti sinun kannattaa hakeutua hoitoon. Omaolo-palvelu  

Jos opiskelija tai opettaja sairastuu päivän aikana, tulee hänen poistua välittömästi oppilaitoksesta tai siirtyä erilliseen tilaan maski kasvoillaan. Oireisten tulee hakeutua koronavirustestiin.  

Riskiryhmään kuuluvat. Työntekijän riskiryhmään kuulumisen vaikutuksen työkykyyn arvioi aina työterveyshuolto. Riskiryhmään kuuluvan opiskelijan osalta arvion tekee hoitovastuullinen erikoissairaanhoidon yksikkö. Riskiryhmään kuuluvan omainen voi omaehtoisesti käyttää hengityssuojainta tai kokokasvovisiiriä lähiopetuksen aikana.  

Vältä tarpeettomia fyysisiä kontakteja ja pidä 1-2 metrin etäisyyttä muihin. Ruokailuun mennään porrastetusti vuositasoittain. Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana: linkki.


Pese kätesi aina (20 s saippuavedellä, laula mielessäsi jotain
, jotta käytät riittävästi aikaa). 
 • kun tulet ulkoa sisään 
 • ennen ruokailua ja ruoan laittoa 
 • wc-käynnin jälkeen 
 • niistämisen, yskimisen tai aivastamisen jälkeen 
 • kun olet koskenut samoja pintoja kuin flunssainen henkilö. 

Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi. Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta, jota on jokaisessa luokassa. Muista huolellinen pesu ryhmänohjaajan ohjeiden mukaan. 

Yski oikein.  
 • Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. 
 • Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi. 
 • Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin ja pese kätesi. 

Desinfioi aina tietokoneen näppäimistö, jos lainaat koulun konetta. Desifiointipyyhkeitä löytyy jokaisesta luokasta. 
Lataa koronasovellus kännykkääsi heti syyskuun alussa. Suojaat sekä itseäsi että muita. 

Suomen rajojen ulkopuolelle suuntautuvalta matkalta palattaessa noudatetaan valtioneuvoston kulloinkin voimassa olevaa maakohtaista matkustusrajoitussuositusta. Riskialueilta palaaville opiskelijoille astuu voimaan 14 vrk:n karanteeni Valtioneuvoston 10.8. linjauksen mukaan. Muualta kuin riskialueilta Suomeen palaavan opiskelijan on suositeltavaa jäädä 14 vrk:n karanteeniin. Jos tällainen opiskelija katsoo aiheelliseksi osallistua lähiopetukseen, hänelle vahvasti suositellaan kasvomaskin käyttöä oppilaitoksessa. 


Abit ja yo-kirjoitukset
 

Ylioppilastutkinnon suorittamisen osalta YTL seuraa tilannetta ja ohjeistaa ajankohtaisesti valtakunnallisesti internetsivuillaan, mm. https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen 

 

 

Toimintaohje koronavirustartuntaa epäiltäessä 

- Jos opiskelija sairastuu hengitystieinfektioon kesken päivän, otetaan yhteyttä huoltajaan, ja huolehditaan opiskelijan asianmukaisesta poistumisesta FYL:lta. 

- Jos opiskelijan poistuminen vie aikaa, eristystilana käytetään terveydenhoitajan suosittamaa tilaa, joka on ensisijaisesti koululääkärin vastaanottohuone. 

 - Jos epäilet koronavirustartuntaa,voit tehdä Omaolo-arvion sähköisesti. Ota aina ensin yhteyttä puhelimitse omaan terveyskeskukseen 0341913000 . 

- Puhelinnumero arkisin klo 15.30 asti 03 4191 2010 ja klo 15.30 jälkeen ja viikonloppuisin 03 4191 3000.  

Kun olet soittanut terveysasemalle tai päivystykseen, on tärkeää pysytellä kotona, kunnes sinuun otetaan yhteyttä ja saat puhelimitse ohjeet. 

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-tyontekijalle  

THL:n sivu rokotetilanteesta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä